Fruktbarhet

Resultater med bruk av REDXTM

REDXTM har vært i markedet i snart to år og har blitt et etablert produkt over hele landet.

Simon Tobias Kvasnes Reisvaag

Produksjonsleder i Geno

simon.reisvaag@geno.no

Fruktbarhetsresultatene øker i takt med økt antall sædceller i dosene og derfor er spermieantallet økt. Foto: Aurora Hannisdal

Ved bruk av kjønnsseparert sæd må man forvente lavere tilslag enn ved bruk av ordinær sæd, og årsakene til det er flere. ­Ejakulatet og sæd­cellene gjennomgår en omstendelig behandling i produksjonen, og dette vil påvirke sædcellenes evne til å overleve helt fram til en mulig befruktning. I tillegg inneholder dosene færre celler enn kon­vensjonelle og det påvirker også resultatet. Genos forventning til REDXTM er at man skal kunne oppnå et resultat som tilsvarer 90 prosent av konvensjonelt resultat.

Fruktbarhetsresultater

Produksjonsformen var helt ny for Geno da vi startet opp på slutten av 2017 og produksjonskapasiteten ble ikke fullt utnyttet gjennom 2018. Derfor har det tatt litt tid før vi har fått nok insemineringer til å vurdere hvor godt produktet presterer.

Geno tar jevnlig ut statistikk for å overvåke resultatene etter inseminasjon. Ikke-omløpsprosenten målt 56 dager etter førstegangs­inseminasjon (IO56) forteller om andelen dyr som ikke har blitt inseminert på ny innen 56 dager og er et godt mål for fruktbar­heten i felt. IO56 kan beregnes for alle inseminerte dyr i en gitt ­periode og gjør at man kan få flest mulig insemineringer i grunnlaget for statistikken.

IO56 ligger normalt sett 10 ­prosent over den reelle drektighetsprosenten fordi den ikke tar ­hensyn til om dyr er slaktet, ­dobbeltinseminert, tomme eller har kastet i den perioden.

Tabell. Salg av REDXTM-sæd.

2018

2019

Jan.

82

556

Feb.

124

654

Mars

287

572

April

221

620

Mai

193

651

Juni

135

625

Juli

373

419

Aug.

161

435

Sept.

233

359

Okt.

284

577

Sum

2 093

5 468

Nov.

694

Des.

1 086

SUM

3 873

5 468

Forventer bedring i resultatene

I perioden juli 2018 – juli 2019 ble det innrapportert 3 176 førstegangsinsemineringer med REDXTM og IO56 etter disse er 53.8 prosent. Til sammenligning ble det i samme periode innrapportert 250 718 førstegangsinsemineringer med konvensjonell sæd med en IO56 på 73.5 prosent.

Ut fra forventningene burde REDXTM oppnådd en bedre ikke-omløpsprosent, og vi ser at det har vi ikke greid foreløpig. I den forbindelse har Geno kvalitetssikret alle operasjoner i produksjonen ved å gå gjennom rutiner på ny, forbedret software i lab og hatt tett dialog med IntelliGen hele veien.

Beregninger basert på egne ­produksjonsdata viser at fruktbarhetsresultatene øker i takt med økt antall sædceller i dosene, og det har vi tatt høyde for i ­produksjonen. Geno for­venter at endringen vil forbedre resultatene og ser fram til å få det bekreftet i felt.

Kjønnsfordeling

I Kukontrollen har vi hentet resultater fra kalvinger etter REDXTM og 86,6 prosent av ­kalvene er kviger.

Viktig med optimale forhold ved inseminering

Uavhengig av sædtype er det ­viktig at de praktiske forholdene rundt inseminering er optimale for å oppnå gode resultater. Dyr må være godt fiksert ved inseminering og naturligvis må dyr være i god brunst. Til tross for optimale forhold vil man i noen besetninger kunne oppleve avvik fra forventa resultat uavhengig av hvilken sædtype man ­benytter.

REDXTM er et produkt som har etablert seg i markedet og Genos fokus fremover er å ­produsere doser på de oksene kundene etterspør og til en god kvalitet.