Avl

10 på topp i GS

Det er stor interesse for å genotype hunndyrene i besetningen, og det er per i dag mer enn 40 000 prøver bestilt av produsenter. Til sammen er det ca. 85 000 genotypede dyr i NRF-populasjonen per november 2019.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Ei datter av 11813 Boerset fra Johan F. Myran i Leksvik i Trøndelag troner øverst på listen over hunndyr med høgest GS-verdi per november 2019. Foto: Jan Arve Kristiansen

I Buskap nr. 5 i år ble det presentert en topp 10 liste på GS hunndyr. Nå presenterer vi på ny en oppdatert liste med de ti dyrene som har oppnådd høyest GS-verdi. 10 på topp i GS viser en oversikt over de 10 beste hunndyrene som er genotypet i NRF-populasjonen per november 2019. Dette er altså de 10 beste av totalt 40 478 hunndyr som er genotypet. I tillegg er det en del embryoemner som er genotypet gjennom Geno.

Avlsverdiene oppdateres ved hver avlsverdiberegning, som er ca. hver andre uke. Det vil si at 10 på topp i GS kan forandres ganske fort når det kommer til nye dyr hver andre uke. Likevel opplever vi stor interesse rundt lista, og det er ekstra stas å ha en av topp 10 kandidatene i fjøset.

Tabell 1. 10 beste hunndyrene som er genotypet i NRF-populasjonen per november 2019. KH/KK/HH= heterozygot kollet/homozygot kollet/homozygot hornet

Født

Far

Morfar

Avlsverdi

Hornstatus

Oppdretter

171822141070

16.10.2017

11813 Boerset

11582 Stroplan

47,62

KH

Johan F. Myran

112403140161

01.04.2019

11921 Krovoll

11078 Gopollen

47,23

HH

Timpelen Ku

103211741060

21.09.2018

11862 Melby

11078 Gopollen

46,85

KK

KVS-Lyngdal AS

162442850930

09.12.2016

11078 Gopollen

10795 Hoøen

46,55

HH

Midtre Skaugdal Samdrift DA
Nåværende eier:
Ann Britt Dyrendahl

505106870953

24.09.2018

11876 Alm

10971 Seim

44,53

KH

Horvereid samdrift DA

044101350795

02.09.2019

24025 VR Elektro

11206 Dyste

44,41

KH

Tore A. Grue

150210452787

19.07.2018

11862 Melby

11033 Reitan 2

44,36

KK

Jorunn Gunnerød og Erling Tistel

202000090591

22.11.2018

11863 Hammeren

11033 Reitan 2

43,95

HH

Einar Andersen

112004041196

22.12.2017

11284 Skretting

10923 Prestangen

43,38

HH

Skadsem Ku

156600972181

28.05.2019

11921 Krovoll

11643 Sandstad

42,94

KH

John L. Bævre

Grunnlaget for å planlegge fremtiden avlsdyr

Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. Det er lettere å drive avlsplanlegging når du har oversikt over dyrets styrker og svakheter, slik at du kan velge ut den mest egna oksen til hvert enkelt dyr i besetningen. Avlsverdien kalven blir tildelt når den blir født er kun et gjennomsnitt av mor og far. Når kalven blir genotypet vil du få vite kalvens eksakte avlsverdi og indekser for alle egenskaper. Det vil si at avlsverdien kan avvike en del og være både betydelig høyere eller lavere enn foreldremiddelet som er tildelt ved fødsel. Ved å genotype kalven vil du sikre at du tar rette valg. En kalv som i utgangspunktet for eksempel har 12 i avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far) kan etter genotyping vise seg å ha arvet det beste fra både mor og far og havne på en avlsverdi 22. Dette kan dermed være en aktuell kandidat å satse videre på, og ønsker du å få en ny kvigekalv etter denne kan du dermed velge å bruke kjønnsseparert sæd (REDX). Bikker det andre veien, slik at genotypingen av­­slører at kalven har vært uheldig og arvet dårlige gener av mor og far, kan den havne på en avlsverdi på for eksemel 5, og det vil dermed være mer aktuelt å legge inn NRF-embryo eller inseminere med kjøttfe. Dette fordi det kanskje ikke er ønskelig å føre denne genetikken videre i en ny kvigekalv.

Tabell 2. Antall genotypede hunndyr – fylkesoversikt

Fylke

Antall genotyper bestilt

Antall dyr

Prosent genotypa

Østfold

697

7 976

7

Akershus

688

7 965

7

Oslo

24

112

7

Hedmark

2 861

24 239

11

Oppland

4 761

47 225

9

Buskerud

994

7 830

11

Vestfold

1 036

4 691

18

Telemark

544

3 598

13

Aust-Agder

156

3 549

5

Vest-Agder

726

8 514

7

Rogaland

3 600

58 180

6

Hordaland

1 873

18 942

9

Sogn og Fjordane

3 975

28 270

14

Møre og Romsdal

3 285

39 071

8

Trøndelag

8 909

88 325

10

Nordland

2 754

29 301

8

Troms

985

8 609

10

Finnmark

585

5 205

9

Sum:

38 453

391 602

9

Fordel i avlsplanen

Fordelene ved genotyping av hunndyr kommer spesielt til ut­­trykk i Geno avlsplan der all informasjon fra genotypingen blir inkludert. Slik vil dyr som er genotypet få okse­alternativer som ­matcher med dyrets styrker og svakheter. Det genomiske slektskapet gir en sterk innavlskontroll og programmet vil nekte nære slektninger å komme opp som oksealternativer.

I tillegg vil Geno avlsplan forhindre uheldige kombinasjoner. Ved genotyping vil du få vite bærer­status av de genetiske defektene BTA12 (også kjent som fruktbarhetsdelesjonen) og AH1 (kan medføre dødfødsel). Disse defektene kommer kun til uttrykk om både mor og far er bærer av samme gen. Geno avlsplan vil nekte to bærere å bli kombinert og du vil dermed unngå de ­negative effektene av BTA12 og AH1 i din besetning. Videre vil Geno avlsplan unngå kombina­sjoner som vil kunne medføre ­kalvingsvansker. Okser som gir store kalver vil eksempelvis ikke bli brukt som oksealternativ på små kviger.