Organisasjon

Høstmøter 2019

Framtidas kundeopplevelse i Geno og hvordan vi kan bidra til å øke konkurransekraften for norsk landbruk var blant hovedsakene i årets høstmøter. Også i år har vi samlet alle tillitsvalgte til høstmøter i alle eierområder.

Agnete Børresen

Orgnisasjonskonsulent i Geno

agnete.børresen@geno.no

Hans Storlien

Markedssjef Norge i Geno

hans.storlien@geno.no

Høstmøte i Bergen. Foto: Agnete Børresen

I år som i fjor arrangerte vi totalt sju høstmøter over hele landet. To møter i hvert område, bortsett fra i nord hvor vi har ett møte for hele området over to dager. Oppmøtet har i år vært veldig bra, og det er en tydelig at høstmøtene er en viktig arena for de tillitsvalgte i Geno. Møtene er en god anledning til å opp­datere seg på hva som foregår i Geno, men også komme med sine tanker og innspill.

Status

I høstmøtene ble dagens situasjon i Geno gjennomgått, med tanke på økonomisk status og pågående prosjekter. Nedgangen i norsk melkeproduksjon kommer også til å påvirke økonomien i Geno framover, og det ble ­snakket om ulike ting som kan gjøres for å spare penger. Semintilslutningen er fortsatt på riktig vei, med 87,2 prosent på landsbasis. Internasjonalt ligger vi noe bak den ambisiøse strategien som ble presentert i fjor. Det er ulike årsaker til det, men dette jobbes det med kontinuerlig. ­Gledelig er det at vi stadig eksporterer flere doser til det ­nordiske markedet, da spesielt mye Spermvital-doser.

Status på embryo og REDXTM ble også snakket om, og embryo blir tilgjengelig i stadig større deler av landet. REDXTM svarer ikke helt til forventningene når det gjelder tilslag, så her er det satt i gang flere tiltak for å bedre dette.

Høstmøte øst. Foto: Hans Storlien

Framtidas kundeopplevelse

Som et ledd i arbeidet med å skape en bedre kundeopplevelse i Geno, ble alle de tillitsvalgte ut­­fordret på hvordan de ønsker å ­oppleve Geno i 2024 og hva Geno skal levere til dem som kunder. Det var mange like svar, og det som går igjen er bedre samsvar mellom avlsplan og innholdet i dunken til inseminør. Det etter­lyses større engasjement hos veterinærene, og at Geno må følge opp disse tettere i forhold til den viktige jobben de gjør rundt inseminering. En enklere bestilling av inseminering gikk også igjen, samt forbedringer i ­faktureringen fra Geno. Dette er forbedrings­områder vi tar med oss i arbeidet framover.

Oppmøte

I år var det på høstmøtene en opp­møteprosent på 87,5 prosent for hele landet. Vi har fortsatt litt å gå på kvinneandel, da 29 prosent av dem som møtte var kvinner.