Organisasjon
Digitalt valg av årsmøteutsendinger

Ble en suksess

For først gang i Geno sin historie ble det avholdt
digitalt valg av årsmøteutsendinger. Dette foregikk i perioden
16. november til 1. desember, og gikk over all forventning
med 28 prosent valgdeltakelse.

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

Årsmøteutsendingene i Geno har de siste fem årene blitt valgt på årssamlingene i Tine, etter at regionmøtene i Tine forsvant. Dette har fungert helt greit, men det har vært et ønske om å optimalisere valgordningen. En vedtektskomite jobbet gjennom året i 2018 med å utforme nye vedtekter.

Vedtak på årsmøtet i 2019

De nye vedtektene ble vedtatt på årsmøtet i Geno i mars 2019, og det ble enstemmig bestemt at valget heretter skulle skje digitalt. Like etter årsmøtet satte valgkomiteen i gang, da de allerede i september skulle legge fram sin innstilling til årsmøte­utsendinger. Det ble da åpnet opp for å komme med benkeforslag, men valgkomiteen mottok ingen forslag. Derfor ble innstillingen endelig.

Årsmøteutsendingene ble presentert i Buskap nummer 7, med bilde og en motivasjonstekst om seg selv. Det var også en «oppskrift» for å bruke Geno-stemmeretten sin. All informasjon var også tilgjengelig på Geno sine hjemmesider.

Valgperiode

Lørdag 16.november gikk startskuddet for valget med e-post til alle medlemmer. Totalt ble det sendt ut fire påminnelser i tillegg til første mail, samt to SMS.

Resultat

Valget ble avsluttet 1.desember, i henhold til vedtektene. Det endelige resultatet ble 28 prosent valgdeltakelse, noe vi sier oss veldig godt fornøyde med. I digitale sammenhenger er 28 prosent god deltakelse, selv om det ­kanskje ikke høres mye ut. Men dette skal ikke være en hvilepute for neste valg. Årets gjennom­føring skal evalueres, og vi tar med oss mange gode innspill fra de som la igjen en kommentar etter valget. Vi håper at dette skal gi enda høyere deltakelse neste år.

Valgdeltakelse per eierområde:

Nord: 34,3 prosent

Midt: 29,5 prosent

Sørvest: 24,6prosent

Øst: 26,8 prosent

Oversikt over årsmøteutsendinger 2019-2021:

Eierområde Nord

Funksjon

Kommentar

Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Marita Kathrin Helskog, 8288 Bogøy

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Daniel Høiseth, 9064 Svensby

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Øyvind Lehn, 9404 Sortland

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Stine Marie Jelti, 9845 Tana

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Vara

Kristina Svartvatn, 8680 Trofors

1.vara

Valgt for 1 år

Dag Runar Vatnegård Wollvik, 9144 Samuelsberg

2.vara

Valgt for 1 år

Tina Brennbakk, 8690 Hattfjelldal

3.vara

Valgt for 1 år

Eierområde Midt

Funksjon

Kommentar

Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

John Bakken, 7608 Levanger

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Iver Fossum, 7288 Soknedal

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Ola G. Kvendset, 6645 Todalen

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Nina Vangen Ranøien, 7320 Fannrem

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Anders Røflo, 7670 Inderøy

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Ragnhild Kulbrandstad Stene, 7393 Rennebu

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Johnny Stokke, 6530 Averøy

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Vara

Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu

1.vara

Valgt for 1 år

Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet

2.vara

Valgt for 1 år

Ole Henning Okstad, 7075 Tiller

3.vara

Valgt for 1 år

Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy

4.vara

Valgt for 1 år

Eierområde Sørvest

Funksjon

Kommentar

Kjell-Einar Eide, 5582 Ølensvåg

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Marianne Goderstad, 4900 Tvedestrand

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Liv Haukås, 5570 Aksdal

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Kari Lauvdal, 4534 Marnardal

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Ingunn Skeide, 6848 Fjærland

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Tommy Skretting, 4360 Varhaug

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Anders Sæleset, 5600 Norheimsund

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Magnar Tveite, 5713 Vossestrand

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Vara

Torgeir Kinn, 4020 Stavanger

1.vara

Valgt for 1 år

Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal

2.vara

Valgt for 1 år

Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden

3.vara

Valgt for 1 år

Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen

4.vara

Valgt for 1 år

Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke

5.vara

Valgt for 1 år

Eierområde Øst

Funksjon

Kommentar

Odd Martin Gaalaas Baardseth, 2360 Rudshøgda

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Halvor Gauteplass, 3580 Geilo

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Tove Grethe Kolstad, 2943 Rogne

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Johan Kopland, 3340 Åmot

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Nina Rokvam, 2651 Østre Gausdal

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Jane Thorshaug, 2560 Alvdal

Årsmøteutsending

Valgt for 1 år

Randi Valde, 2680 Vågå

Årsmøteutsending

Valgt for 2 år

Vara:

Morten Haug, 2634 Fåvang

1.vara

Valgt for 1 år

Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen

2.vara

Valgt for 1 år

Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal

3.vara

Valgt for 1 år

Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg

4.vara

Valgt for 1 år