Kjøtt

Klara forteller om slakteresultat kunne vært bedre

Klara er et nytt verktøy fra Nortura som gir muligheter til å simulere og endre på slaktealder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt.

Bernt Egil Elve

Fagansvarlig storfe, Vest i Nortura

Klara ble testet hos Nortura på Forus av gruppe bønder fra Rogaland og Vest-Agder under utviklingen. Programutviklerne sitter bakerst og noterer forslag til forbedringer. Bøndene kom med mange forslag til forbedringer, og flere av disse er allerede gjennomført.

Nortura lanserte nylig dataverktøyet Klara, som gir deg mulighet til å simulere og endre på slaktealder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt. Slik beregnes nytt klassifiseringsresultat, fôrforbruk og oppnådd pris. Simuleringsmodellen gir også en antydning om endringene er lønnsomme eller ikke. Dette kan være et hjelpemiddel til å ­vurdere om du kan gjøre endringer for å oppnå bedre ­resultat på neste slakt.

Ser mulig slakteklasse

I Klara kan du hente opp avregningene for dine leverte slakt opptil et halvt år tilbake i tid. Du kan se på både enkeltdyr og gjennomsnitt av dyregrupper eller hele leveransen.

Overgangen til lengdemåling og beregning av slakteklasse etter informasjon om dyret og vekt gjør at det ble mulig å lage en simuleringsmodell av mulig slakteklasse.

Eksempel på økt lønnsomhet

Figuren viser en NRF-okse hvor det er simulert 12 kg høyere ­slaktevekt på samme alder. Det hadde gitt endret slakteklasse fra O (5,29) til O + (5,58). Det hadde lønt seg, selv om fôrforbruket øker. Høyere slaktevekt på samme alder forutsetter høyere tilvekst. Alternativt kan en velge «lås tilvekst», da vil alder og ­slaktevekt følges slik som tilveksten har vært.

Simuleringen kan ikke brukes som et absolutt rett regnestykke, men det gir en god pekepinn på oppnådd resultat.

Se hvor nær dyret er ny klasse

Hver slakteklasse i EUROP-­skalaen har en tallverdi (se tabell). Oppnådd slakteklasse oppgis som tall med to desimaler. Det viser hvor dyret er i intervallet, og om det er nære ved å få en ­dårligere eller bedre slakteklasse. Det er mulig å se slakteresultat på alle dyr, men det er bare slakte­kategori «ung okse» som kan ­brukes i simulering.

Vi håper det blir spennende for deg som bonde å kunne simulere tall og sjekke om slaktene kunne gjort det bedre. Klara finner du på nett, «min side» i Nortura, under fanen «rapporter».

Tabell. EUROP-skalaen.

Klasse

Tall

Intervall

P-

1

0-1,49

P

2

1,5-2,49

P+

3

2,5-3,49

O-

4

3,5-4,49

O

5

4,5-5,49

O+

6

5,5-6,49

R-

7

6,5-7,49

R

8

7,5-8,49

R+

9

8,5-9,49

U-

10

9,5-10,49

U

11

10,5-11,49

U+

12

11,5-12,49

E-

13

12,5-13,49

E

14

13,5-14,49

E+

15

Over 14,5

Kjøtt på melkebruket

Kjøttproduksjonen kan utgjøre en stor inntekt på melkebruket. I 2019 ble det slaktet 94 678 «ung okse» av NRF. Det utgjør 64,5 prosent av alle okseslakt.

NRF oppnådde i 2019 en andel på 34 prosent i slakteklasse O+ eller bedre, 49 prosent i O, og 17 prosent av slaktene i O- eller lavere. Det vil si at 83 prosent av ­slaktene fikk kvalitetstilskudd, og i gjennomsnitt fikk NRF 3,78 kr pr. kg i kvalitets­tilskudd.

For å få en høy andel med kvalitetstilskudd, så kan det være viktig å få til et godt ­kalvestell. Videre gjelder det å ha god tilvekst, og få fine slaktemodne dyr uten at de blir for gamle.

Figur. Simulert 12 kg høyere slaktevekt ved samme alder for NRF-okse.