Økonomi

Hold trøkket på god pris på mjølka

Sporer og frie fettsyrer, ja det er parametere som kan slå ned brått og brutalt.

Tekst og foto
Solveig Goplen

Marginjakt er et brennhett tema i forbindelse med redusert mjølkekvote og lavere pris på mjølka som leveres I den situasjonen er det viktig å unngå trekk på pris forårsaket av redusert mjølkekvalitet. Forebyggende arbeid er alltid å foretrekke, men noen ganger blir brannslukking nødvendig og pass på å slukke ordentlig. I påventa av nytt kvalitetsregelverk så lever vi ennå med et regelverk med absolutte grenser for nedklassing. Utover i året vil alle stifte bekjentskap med hvordan det nye forslaget til kvalitetsbetaling vil slå ut i egen besetning.

Anaerobe sporer

Forebygging av trøbbel skjer fortrinnsvis i vekstsesongen der fokus er å lage et grovfôr uten sporer. En vekstsesong byr alltid på utfordrende forhold, der planene må korrigeres fortløpende. Deriblant valg og ikke minst dosering av ensileringsmiddel. Når vi er i gang med fôringssesongen er det er viktig å legge merke til fôrprøveresultatene. Er pH på riktig nivå i forhold til tørrstoff? Er du i tvil så send inn ei utvidet fôrprøve (hygienisk kvalitet) for å kartlegge om det er et risikofôr. Bruk risikofôret fortrinnsvis på dyregrupper som ikke produserer mjølk. Følg med nøye på tankbillappen, ikke vent til du får en 3‘er med å sette inn tiltak. Klipping av jur, reinhold av liggebåser, fôringhygiene og ikke minst ved mjølking «der slaget står». Rutiner for avtørking er et viktig tema, og har du ikke robot, ja så kan du rett og slett bruke både klut og tørt papir for å sikre at det ikke er noen møkkrester ved påsettet. Du har bortimot stålkontroll der du står i mjølkegrava. Er papiret uten snev av «gulfarge» ja da har du kommet langt. Med mjølkerobot er du avhengig av teknologien, så sørg for at arbeidsforholdene til roboten er gode. Nyklipte jur og romper, godt reinhold av børster og laserhode er viktige stikkord. Nedvasking av anlegg, robot og tank kan også være klokt for å sikre at sporene ikke har festet seg og våkner til liv igjen. Og sørg for at fôrrasjonen er nøye tilpasset slik at vomma fungerer som den skal, da er det trivelig å skrape møkk. Vær raus med stø i båsene. Sørg for at møkkroboten følger ruta den skal og går ofte nok.

Nyklipt jur, grundig avtørring og påsett uten «støvsuging» av omgivelsene.

Frie fettsyrer

Frie fettsyrer (FFS) er bortimot det samme som det vi før kalte besk smak på mjølk. I dag måles dette ved hver eneste analyse som tankbilen tar med fra enkeltprodusent. Derfor er det lett å følge med på utviklingen. I tillegg finnes det enkeltkuverdier som er tatt ut ved mjølkeprøveuttak på enkeltkyr. Disse kan være «litt forstyrret» av hvordan prøvene er håndtert, som om de har stått lenge i varmt rom og så videre. I tillegg må en være obs på at prøvene er tatt under mjølking og at mjølka påvirkes videre til den forlater tappestussen fra gårdstanken. Det kan likevel være et godt utgangspunkt for å lete etter risikokyr, hvis tallet på samlemjølka stiger.

Hygiene i robot og viktig for å unngå at møkk kommer over i mjølk.

I forebygging av FFS er rett fôringsstrategi viktig. Det å være sikker på at kyrne får tildelt det kraftfôret de skal (kalibrering anbefales etter hvert nytt lass) er kanskje banalt, men noen ganger avdekkes grove feil. En fôrplan som tar hensyn til faktisk kvalitet, appetittfôring av grovfôr og/eller fullfôrblanding er et godt utgangspunkt for å få satt opp riktige matriser for kraftfôrnivå. I tillegg kan E-vitamin og selen være med å styrke fettkulemembranen. Vær oppmerksom på at E-vitamin er det lite av i sterkt fortørket fôr.

Mjølketillatelse

Bruk av nok ensileringsmiddel et must i sporekampen.

Mjølketillatelse er et brennhett tema i forbindelse med FFS. Kort tid mellom mjølkingene og få liter per mjølking er risikofaktorer. På den andre siden er god kutrafikk viktig for flyten i de moderne robotfjøsene. Kyr som har mjølket lenge, med unormalt kalvingsintervall, kan mjølke forholdvis stor mengde fortsatt og kanskje bidra med høge FFS. Pass på at kyr som får begrenset med etetid (mjølketillatelser) får mer kraftfôr i automat eller i miks. Bruk gjerne en fôringsrådgiver til sparring på robottrafikk, kraftfôrmengde i robot/kraftfôrautomat og fôrmiks.

Konsentrert kalving

I tillegg vil konsentrert kalving være mer utfordrende. Når hele grupper med dyr går mot avsining, ja da kan gode råd være nødvendig. Det er viktig å opprettholde flyten i fjøset slik at det er nok mjølk og en unngår at det blir for små mengder med mjølk som skal pumpes til tank. Et stabilt vommiljø, der mikrobene vokser og gror er alltid positivt. Legg vekt på en rasjonssammensetning som sikrer vommiljøet. Det å sine av kyr som nærmer seg avsining er alltid riktig, disse har størst risiko. Nykalva kyr bør alltid ha mjølketillatelse oftere, mens utover i laktasjonen er det antall liter som bør godkjenne om dyret skal mjølkes.

En fôrplan basert på faktiske fôrprøver og kyr som ikke er for feite ved kalving er det beste utgangspunktet for en å unngå FFS i seinlaktasjonen.

Tilslutt et lite hjertesukk- vær sikker på at det tekniske utstyret fungerer. Luftlekkasjer, pumper og kjøling av mjølka er viktige punkt å følge opp i forbindelse med FFS. Og ikke minst søk alltid råd hos mjølkekvalitetsrådgiver tidsnok.

Regelverket

Tines regelverk om bedømmelse og betaling av melk etter kvalitet ved levering til Tine Råvare:

https://medlem.tine.no/praktisk-informasjon/tines-egelverk/_attachment/427567?_ts=1617578e13f