Reportasje

Merpris for ­omega-3 i melka

Brødrene Blanckaert i Champagne, Frankrike er melkeprodusenter i nytt robotfjøs. De får 30 øre merpris for å produsere melk med høyere innhold av omega-3.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Kyrne har hvileareal med halm. Hvetehalm blåses inn i fjøset gjennom åpen langvegg.

Brødrene Jean-Charles og Didie Blanckaert er femte generasjon på et 750 dekar stort familiebruk i Champagne i Frankrike. I tillegg leier brødrene et like stort areal. For to år siden bygde de nytt løsdriftsfjøs der de nå har 75 høytytende kyr. Mest spesielt er at de har satset på produksjon av melk med mye omega-3. Dette er en spesialproduksjon enkelte meierier i Frankrike har startet med. Blanckaert får 30 øre/liter i merpris for melka. – Det er tøft å være melkeprodusent i dag men merprisen gjør at vi klarer å leve av dette, sier Jean-Charles.

Melk med høyere innhold av omega-3 er populær i butikkene. Merprisen er over ei krone i butikken, men den er rimeligere enn økologisk melk. Foto: Yanna Boloh

Fôring med linfrø

Jean-Charles Blanckaert får ca. NOK 3,60 som er 30 øre over melkeprisen i området for en liter med melk med høyt innhold av omega-3. Det klarer han og broren Didie å leve av.

For å få økt innholdet av omega-3 i melka kreves et spesielt fôr til kyrne. Det vil si kyrne får linfrø i fôrrasjonen. Totalt gis ca. en kg linfrø pr ku og dag. 40 prosent av dette gis gjennom et linfrøkraftfôr der andelen linfrø er 15 prosent. Kraftfôret gis individuelt ved melking. 60 prosent gis innblandet i fullfôr på fôrbrettet. Fullfôret består for øvrig av fôrmais, lusernehøy, lusernesilo, biprodukter fra sukkerbetindustrien og rapsproduksjon pluss hvetehalm. Ytelsen på kyrne er hele 11 500 kg. Proteinprosent ligger på ca. 3,3 og fett på 3,8.

– Fôring med linfrø koster oss noe mer, men gir samtidig helsefordeler for kyrne. Vi får også en husdyrgjødsel som er bedre, sier Jean- Charles.

Melka går til meieriet Schreiber Foods der brødrene pluss 80 andre melkeprodusenter har en kontrakt på levering av melk med høyt innhold av omega-3. Slik melk ser ut til å så an blant for­brukerne.

Fjøs og roboter til 5 millioner

Blanckaert har satt opp et nytt uisolert fjøs på drøyt 2 000 kvadratmeter. Fjøset er delt inn i et 5 meter bredt kjørbart fôrbrett. Så følger fire meter med ete- og gjødselareal og spaltegulv. Bak dette er 15 meter liggeareal med halm. I fjøset er det plassert to brukte DeLaval-roboter. Selve bygget bæres av stålbuer, og det er nedtrekkbare duker i veggene. Tilstrekkelig lys slippes inn med lysplater i taket. I enden av fjøset er det satt opp en lagerhall for grovfôr/råvarer til fullfôr.

– Hele fjøset inkludert to brukte melkeroboter kostet oss ca. NOK 5 millioner pluss noe egeninnsats, forteller Jean Charles. – Livet har blitt mye mer fleksibelt med nytt fjøs og robot. Yngstesønn er den første jeg kan følge på fotball­kamper og trening, forteller ­bonden fra Champagne.

Lokalt fôr og nullbeite

Blanckaert og franske melkeprodusenter prøver å bruke mest mulig lokalt fôr. Luserne er blant vekstene som kan erstatte importert soya. 95 prosent av fôret til kyrne på gården i Champagne kommer fra et område innen 100 km fra gården. En fordel som melkeprodusent i dette området har er god tilgang til biprodukter fra sukkerbete-, raps- og kornproduksjon. Halm finnes det også rikelig av. Det er linfrø som kommer lengst unna fra, men også den er franskprodusert. På gården har de allsidig planteproduksjon med over 1 400 dekar fôrmais, luserne, sukkerbeter, hvete, bygg, raps også noe poteter og valmuer. Luserne er en vekst som blir mer og mer populær i Frankrike. Franske melkeprodusenter erstatter importert soya med mer bruk av luserne.

– Vi tar fire slåtter luserne, forteller Jean-Chartles. Avlingen er normalt over 1 200 kg tørrstoff pr. dekar, men i år var den lavere etter en unormal tørr og varm fransk sommer.

Kyrne slippes ikke på sommerbeite, men de de har et stort areal der de kan lufte seg ute i sommerhalvåret.

Melk og storfe­kjøtt­produksjon i Frankrike

58 000 melkeprodusenter og landet er nest størst på melk i Europa etter Tyskland. Gjennomsnittsgården har 63 kyr og driver et areal 930 dekar. 96 prosent av produsentene har løsdriftfjøs, 8 prosent har robotmelking og 3 prosent driver økologisk. Produksjon av melk er for høy i forhold til etterspørselen i markedet. Prisen på melk til bonden er i dag under 3,50 NOK pr. liter (gjennomsnitt for Frankrike), og produksjonskostnadene er høyere enn dette.

150 000 storfekjøttprodusenter. 22 ulike raser, og produksjonskostnadene dekkes i dag ikke av inntektene. Framtiden er ikke lys da 56 prosent av franske forbrukere sier de vil spise mindre biff framover. Både melk- og kjøttprodusenter jobber hardt med å få til en mer bærekraftig og miljøvennlig produksjon.