Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard

Årsrapporter

Under Rapporter i Storfekjøttkontrollen finner du to års­rapporter, en for slaktedyr og en for ammeku. Disse er ­nyttige for å gjennomgå fjorårets resultater, og finne ­eventuelle forbedringspunkter. Årsrapport slakt viser slakteresultater gruppert i innkjøpte dyr, egenfødte dyr, rase og opprinnelsesbesetning. For tallene som gjelder per rase har en også mulighet til å sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet. Årsrapport ammeku gir deg tall på fruktbarhet, produksjon, inn- og utmeldinger av dyr gjennom året, sykdomsbehandlinger, vekter og tilvekst. For de med flere raser vil de få ut tallene både for hver rase, men også for besetningen totalt.

Årsoppgjør

Når regnskapet for året skal gjøres opp, trenger regnskaps­føreren en del tall om dyrestatusen i besetningen gjennom året. Storfekjøttkontrollen har en rapport som heter Årsoppgjør. Den henter fram aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Du finner den under Rapporter.

Kjøttets tilstand 2019

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport for norsk kjøtt- og eggproduksjon, og gir et godt grunnlag for debatt gjennom et nøkternt og faktabasert bilde av produksjonen. Rapporten inneholder oppdatert statistikk når det gjelder husdyrproduksjon, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, slaktekvalitet, kjøttforbruk, bærekraft og forbrukerholdninger. Kjøttets tilstand 2019 finner du på animalia.no.
Ønsker du å få Kjøttets tilstand 2019 tilsendt, send en e-post til animalia@animalia.no

Husk å søke produksjons­tilskudd – telledato 1. mars

Fristen for søknad om produksjonstilskudd er 15. mars. ­Søknaden sendes inn via Altinn. Trenger du mer informasjon om hva du skal søke på og hvordan du gjør det? Gå til ­landbruksdirektoratet.no eller kontakt landbruksveilederen i kommunen din.

I Storfekjøttkontrollen finner du rapporten Produksjons­tilskudd. Den inneholder en oversikt over antall storfe av ulike kategorier i din besetning, og kan være til god hjelp når du fyller ut søknaden. Husk at du må oppgi riktig telledato i rapporten, og at Storfekjøttkontrollen må være ajourført for at tallene skal stemme.