Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Kalving i mai gir høyere mjølkeinntekt

Foto: Tine

Kalvingstidspunktet har betydning for den gjennomsnittlige mjølkeinntekten. For ei ku med leveranse på 7.500 liter er mjølkeinntekten kr 4400 høyere ved kalving i mai, enn ved kalving i oktober. Dette gjelder i sone Fjord og fjell, mens tilsvarende tall er kr 3100 i sone Landet.

Merprisen økes fra 2020

For å sikre en jevnere mjølkeinnmåling gjennom året bestemte styret i TINE i høst å forsterke prisdifferensieringen ytterligere. Differensieringen i basispris øker fra minus 10 til minus 20 øre på vinteren, mens den øker fra 15 til 25 øre på sommer og tidlig høst.

I tillegg til dette er differensieringen i de to sonene, Fjord og fjell og Landet, videreført. På Østlandet omfatter sone Fjord og fjell kommuner i Gudbrandsdal, Valdres og Hallingdal, mens hele Sogn og Fjordane, Hordaland med unntak av Etne og Sunnmøre tilhører Fjord og fjell på Vestlandet.

Penger å hente

Et forenklet eksempel, der en har gått ut fra en standard laktasjonskurve for ei ku med leveranse på 7.500 liter, viser en differanse som tilsier at det er grunnlag for å bruke noe tid og krefter på å få til mer sommermelk. Differansen er beregnet ut fra den prisvariasjonen som er mellom ulike måneder.

– Ta kontakt med din rådgiver for å kjøre beregninger og diskutere eventuelle endringer i kalvingstidspunkt i din besetning!

Økt betaling for fett i kumelk

Styret i TINE har besluttet å øke betalingen for fett med ett øre per tidels prosent. Betalingen for protein reduseres med ett øre per tidels prosent. Endringen gjelder fra 1. januar 2020.

Betaling for fettinnhold i kumelk økes fra 8 til 9 øre pr. tidels prosent og liter. Betaling for proteininnhold i kumelk reduseres fra 6 til 5 øre pr. tidels prosent og liter.

Mindre overskuddsfett fra ystemelka

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen, er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein.

Når salget av drikkemelk (lettmelk og skummetmelk), faller blir det mindre fett til overs. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir også mindre overskuddsfett fra ystemelka. I løpet av 2020 vil deler av Jarlsbergeksporten fases ut og fettet som kommer fra denne produksjonen må dekkes inn.

Ønsker større andel umettet fett

Melka inneholder ulike fett-typer, både mettet og umettet fett.  Helsemyndighetene ønsker et lavere forbruk av mettet fett.  TINE arbeider derfor med å få på plass verktøy som måler både fettmengde og fettsammensetning.  I framtida kan det bli aktuelt å premiere melk med høy andel umettet fett.

Ta kontakt med din rådgiver for å høre mer om hvordan du kan styrke lønnsomheten gjennom økt fettinnhold.

Forholdet mellom ku og kalv, og ­kusignaler

Forholdet mellom ku og kalv blir ofte et tema når dyrevelferd diskuteres. Hva er best for kua og kalven? Hva sier forskningen om dette? – Hør siste ­podkastepisode fra TINE.

I denne episoden møter vi Julie Føske Johnsen, forsker ved NMBU/ Veterinærinstituttet, Stine Grønmo Kischel, ­spesialrådgiver dyrevelferd i TINE, og melkebonde Einar Kiserud.

SmartCalfCare

Julie og Stine jobber med SmartCalfCare - en løsning for å styre samvær mellom ku og kalv via binger med smart port, fleksible grinder og melke- og kraftfôrautomat. Einar har gjort sine egne forsøk på å la kalven gå sammen med kua. Sammen snakker de om forskningen, de praktiske løsningene og ikke minst fordeler og ulemper ved å la ku og kalv gå sammen.

Enda bedre i folk- og kusignaler

I høst deltok 15 TINE-rådgivere på et folk- og kusignalkurs med Joep Driessen fra Vetvice i Nederland.
Kurset ble avholdt i Norge.

Rådgiverne var første dag hos en ­produsent og gjorde øvelser mellom kyrne for å lære enda mer om kusignaler. Dag to lærte de om atferd og signaler vi mennesker sender, med mål om bedre forståelse og kommunikasjon med produsenter og andre rådgivere.

Er du interessert i og ønsker å lære mer om kusignaler? – Ta kontakt med din rådgiver eller TINE Medlemssenter og meld din interesse for rådgivning eller kurs!

Podkaster fra TINE

Du kan lytte når og hvordan det ­passer best for deg; - via lenke i en artikkel på medlem.tine.no, direkte på soundcloud.no eller du kan laste ned appen «Podcaster» til din mobiltelefon via AppStore eller Google Play og søke opp TINE SA.