Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Genos årsmøte 2020

Genos årsmøte 2020 holdes på Scandic Ringsaker 30.-31. mars.

Tillitsvalgte til årsmøtet i Geno

Navn med * er på valg under Genos årsmøte 2020.

Genos valgkomité

Genos valgkomite består av:

Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (leder)

*Bent Harald Sund, 8766 Lurøy (nestleder)

Norolf Sæle, 5337 Rong

Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres

Peder Jenssen, 9740 Lebesby

Vararepresentanter (på valg hvert år):

1. Kari Lauvdal, 4534 Marnardal

2. Anders Røflo, 7670 Inderøy

3. Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål

Årsmøtets møteleder

*Nina Engelbrektson, 6823 Sandane (på valg under årsmøtet)

Årsmøtets varamøteleder

*Jens Thori Kogstad, 2022 Gjerdrum (på valg i 2020)

Eiervalgte årsmøteutsendinger

Område nord:

Stine Marie Jelti, 9845 Tana

Daniel Høiseth,9064 Svensby

Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega

Øyvind Lehn, 9404 Sortland

Marita Kathrin Helskog, 8288 Bogøy

Vararepresentanter:

1. Kristina Svartvatn, 8680 Trofors

2. Dag Runar Vatnegård Wollvik, 9144 Samuelsberg

3. Tina Brennbakk, 8690 Hattfjelldal

Område midt:

Iver Fossum, 7288 Soknedal

Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt

Anders Røflo, 7670 Inderøy

Jonny Stokke, 6530 Averøy

Ragnhild K. Stene, 7393 Rennebu

John Bakken, 7608 Levanger

Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta

Ola G. Kvendset, 6645 Todalen

Nina Vangen Ranøien, 7320 Rennebu

Vararepresentanter:

1. Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu

2. Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet

3. Ole Henning Okstad, 7075 Tiller

4. Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy

Område sørvest:

Kjell Einar Eide, 5582 Ølensvåg

Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen

Anders Sæleset, 5600 Nordheimsund

Ingunn Skeide, 6848 Fjærland

Kari Lauvdal, 4534 Marnardal

Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll

Magnar Tveite, 5713 Vossestrand

Tommy Skretting, 4360 Varhaug

Marianne Goderstad, 4900 Tvedestrand

Liv Haukås, 5570 Aksdal

Vararepresentanter:

1. Torgeir Kinn, 4020 Stavanger

2. Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal

3. Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden

4. Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen

5. Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke

Område øst

Johan Kopland, 3340 Åmot

Jane Thorshaug, 2560 Alvdal

Tove Grethe Kolstad, 2943 Rogne

Odd Martin Gaalaas Baardseth, 2360 Rudshøgda

Halvor Gauteplass, 3580 Geilo

Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta

Nina Rokvam, 2651 Østre Gausdal

Randi Valde, 2680 Vågå

Vararepresentanter:

1. Morten Haug, 2634 Fåvang

2. Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen

3. Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal

4. Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg

Årsmøteutsending fra TYR

Erling Gresseth, 7520 Hegra

Årsmøteutsending fra Q-meieriene

Q-Gausdal:

Erling Surnflødt, 2653 Vestre Gausdal (Q-Gausdal møter som observatør 2020-2021)

Vararepresentant:

Ole Ingvar Ringen, 2653 Vestre Gausdal

Q-Jæren:

Magne Helleland, 4054 Tjelta (Q-Jæren har stemmerett 2020-2021)

Vararepresentant:

Karen Ølberg Horpestad, 4312 Sandnes

Kontrollkomiteen

*Jon Husdal, 7170 Åfjor (på valg som leder og medlem)

Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad

Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø

Vararepresentanter (på valg hvert år):

1. Margunn Nummedal, 2822 Bybrua

2. Vegard Smenes, 6532 Averøy

Styret

Alle medlemsvalgte styremedlemmer er på valg i 2020, deretter 2. hvert år.

Styreleder

Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg

Nestleder

Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik

Eiervalgte styremedlemmer

Anne Margrethe Solheim Stormo,
8146 Reipå

Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik

Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand

Elisabeth Gjems, 2450 Rena

Eiervalgte vararepresentanter til styret (på valg hvert år):

1. vara: Per Kristian Gjerde,
6200 Stranda

2. vara: Jorunn Ballangrud,
2840 Reinsvoll

3. vara: Carl Einar Isachsen,
8197 Storselsøy

Har du innspill til valgkomiteen?

Meld det inn på www.geno.no/valgkomite