Avl

Norsk Rødt Fe blir grønnere

Det store klima­prosjektet «Avl for klimavennlig storfe» er over i fase 2. Det betyr at vi nå setter ut enda flere GreenFeed-­metanmålere i kufjøs for å måle utslipp på individnivå.

Sverre Lang-Ree

Innkjøpssjef i Geno

Foto: Vegard Lundås hos Arnt Stokke på Inderøya, frakter GreenFeed maskinen opp til fjøset på et krevende trøndersk vinterføre. James Krause fra leverandøren C-lock bidrar med «support».

I uke 49 og 50 ble det installert fem nye GreenFeed-metanmålere. Fire av disse er i Steinkjer- området og en hos Senter for Husdyrforsøk hos NMBU på Ås, som nå har to stykker. Fra før har vi en maskin på Mære Landbruksskole hvor vi har testet teknologien. Installeringen har vært vellykket, og vi har møtt stor interesse og velvilje ute hos produsentene som nå er forsøksverter i flere år framover. Senere i vinter blir det installert ytterligere ni GreenFeed-metanmålere i besetninger for å ha nok datagrunnlag.

Leif Kjesbu fra Kjesbu felles­fjøs og James Krause fra leverandøren C-Lock, prøvekjører GreenFeed-­maskinen før montering i fjøset i Ogndalen øst for Steinkjer.

Håvard Reitan i Nye Reitanfeltet samdrift intervjues av Kenneth Wikan i Steinkjeravisa i forbindelse med installeringen.

Hensikten med prosjektet er å skaffe data og informasjon på individnivå for å danne grunnlag for å avle mer klimaeffektive NRF-kyr i framtida. Kyr som er mer klimaeffektive vil sannsynligvis også være mer fôreffektive, slik at dette blir en vinn-vinn-situasjon for både klima og produsent. En prosentenhet forbedret fôreffektivitet, vil ha en verdi på 30 millioner kroner for norske melkeprodusenter.

For mer informasjon om prosjektet se: https://www.geno.no/Start/Avl/Avlsmal/norsk-rodt-fe-nrf-blir-gronnere/