Intervjuer/Reportasjer

Lovende testing av ku-kalv-­binge

Det er for tidlig å konkludere, men så langt har utprøvingen vist at SmartCalfCare-­konseptet kan fungere i et moderne fjøs med robotmelking.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

Forsker Julie Føske Johansen synes utprøvingen av smartcarebingen så langt har vært lovende.

Utprøvingen foregår på NMBU Senter for husdyrforsøk på Ås, og forsker Julie Føske Johnsen forteller at de har gjennomført en runde med tre ku-kalv-par og nå er i sluttfasen med fire par. Ku og kalv går tre døgn sammen i kalvingsbingen før utprøvingen starter. Kalvene skal være relativt jevngamle (10 dagers forskjell) og planen er at de skal oppholde seg i smartcalfcare-­bingen i fire til seks uker. Julie ­forklarer at tanken er at drøv­tyggerfunksjonen skal være godt utviklet før kalven separeres fra moren for godt.

Ingen ressurser for kua i bingen

Det er bevisst lagt opp slik at kua ikke skal ha noe å hente i smartcarebingen utenom kontakt med kalven. Derfor er det ikke tilgang til verken fôr eller vann. Julie innrømmer at de var litt spent på kuas motivasjon til å besøke kalven, men det har vist seg at kua er innom opptil ti ganger i løpet av døgnet. Det er mest hektisk i bingen på morgenkvisten, da det ofte er flere mødre som er i bingen samtidig. Kyrne slikker og steller med kalven og kalven ammer. Foreløpig er det ikke noe anslag for melkeopptak, men tilveksten for kalvene har ligget på om lag 1 400 gram i døgnet.

Bingen er totalt på 14 x 5 meter og innerst i bingen er det kalvegjemme med kraftfôr- og melkeautomat. Liggebåsen rett til høyre for bingsskillet er populær for kyrne vil ligge nært kalven sin.

Noen kompromisser

Selv om smartcalfcare prøver å tilfredsstille kuas og kalvens naturlige behov har det vært nødvendig med noen kompromisser. De får ikke anledning til å hvile sammen. At dette er et naturlig behov vises ved at liggebåsen nærmest kalvegjømmet er veldig populær hos mødrene. Ku og kalv får heller ikke anledning til å ete sammen som de ville gjøre om de var på beite.

Skrittvis separering

Med smartport inn til bingen kan kuas tilgang styre enkelt. Opp­legget for separeringen er at først nektes kua adgang på natta (21 til 06) i to døgn. Deretter får ku og kalv bare være sammen morgen og kveld i to døgn. De neste to døgnene får de bare være sammen om morgenen. Deretter nektes kua tilgang til bingen, men ku og kalv kan ha fysisk kontakt over et bingeskille i tre døgn til. Julie forteller at det var lite remjing og rauting å høre da første pulje ble separert, men dette er også noe som kommer til å bli nærmere undersøkt med video og atferdsstudier.

Med smartport (til høyre) er det enkelt å regulere kuas adgang til bingen. Til venstre smartport ut.

Tilleggsfôr hele tiden

Kalvene har tilgang til kraftfôr- og melkeautomat pluss høy og vann hele tiden, og det sjekkes at de har tilstrekkelig opptak av kraftfôr før separeringsprosessen starter.

– Siden de har kunnet amme mora er det relativt lite melk de har tatt fra automaten, så vi er litt spent på om opptak fra automaten raskt vil øke i takt med separeringen, sier Julie. Hun legger til at når de setter i gang med neste pulje vil de styre kyrne slik at de må besøke melkeroboten før de kommer inn i bingen til kalven. For øvrig er det et viktig poeng at avvenningen fra melk skal komme en tid etter separeringen fra kua, for å dempe belastningen på ­kalven.

Førstekalvskyr kan by på utfordringer

Julie forteller at ei førstekalvsku var dårlig til å gi ned i roboten og dermed ble det dårlig med melkeproduksjon og en del lekkasje. Hun forteller at forskningen viser at dette kan være en utfordring med førstekalvere.

De som gjennomfører prosjektet trodde det kunne bli problemer med at kalvene lurte seg ut av ­bingen sammen med kua. Dette har bare skjedd noen få ganger da kalven har lekt ved utgangen og nærmest blitt skjøvet ut av kua. Det har ikke blitt observert noe aggressivitet fra kyrne verken mot folk eller kalver. Under planleggingen av bingen har det blitt lagd flere «mannehull» for å ivare HMS-­hensyn. Kryssamming har så langt heller ikke vært noe problem og bare blitt observert et par ganger.

Søkt midler til videre utprøving

Julie understreker at det er tidlig i utprøvingen og at de ennå ikke har gjort noen analyser av data. Kyrne går med aktivitetsmåler som også registrerer drøvtygging og ellers vil det bli mye data fra melkerobot, kraftfôr- og melke­automat, atferdsobservasjoner, video, vektregistreringer med mere. Det har blitt søkt om forskningsmidler til å fortsette utprøvingen både i forsøksfjøset på Ås og ute i noen besetninger.

SmartCalfCare

SmartCalfCare vant Landbrukets Innovasjonscamp i 2019. Det er en bingeløsning for samvær ku-kalv der kua oppsøker kalven. Bingen består smartgate som slipper kua inn, enveisport som slipper kua ut, fellesareal for ku og kalv og et kalvegjemme med melk- og kraftfôrautomat. Konseptet er en løsning som forsøker å tilrettelegge for kalven og kuas behov for samvær innenfor rammene av en moderne melkeproduksjon. SmartCalfCare er et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Veterinærinstituttet, FK Agri, Norsøk, Senter for husdyrforsøk, Maurstad Holding og DeLaval.