Avl

Hvilke dyr bør jeg ­legge inn embryo på?

Når en skal velge hvilke dyr en vil legge inn embryo på, er det lurt å begynne i god tid med å legge en strategi.

Tekst og foto
Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

490 Fræsia. Hun har 11878 Kvam som far og 10795 Hoøen til morfar. Hun har en GS avlsverdi på 26 og en melkeindeks på 118. I dag er hun drektig med RedXTM 12027 Storflor.

Først må en finne ut hvilke dyr i besetningen som er aktuelle å legge inn embryo på. Hvis du har genotypet hunndyrene i besetningen er dette et veldig godt hjelpemiddel. Spar de kvigene/kuene med høyest avls­verdi til vanlig inseminering, gjerne med kjønnsseparert sæd (RedXTM). Plukk ut de dyrene med lavest avlsverdi og følg med på at de er i riktig hold. Det er som i de aller fleste andre tilfeller, lettest å ­lykkes på kviger, men mange har allerede god erfaring med å legge inn embryo på eldre kuer også! Har du en 3–4 kviger som ligger lavt i avlsverdi så kan disse være gode kandidater.

Naturlig eller synkronisert brunst

Bor embryoveterinæren i ditt område nærme deg, så kan embryoene legges inn på naturlig brunst. Er avstanden stor bør kvigene synkroniseres slik at de er i brunst samtidig. Følg med på brunsten og kontakt embryoveterinæren i god tid. 5 dager etter blødning er rett tidspunkt for embryoinnlegg. Dette gjør at om du har gått glipp av en brunst, så kan du fortsatt legge inn embryo 5 dager etter blødning.

Tenk litt over hvilke egenskaper du ønsker å forbedre i besetningen, og plukk ut embryo som passer med det du ønsker deg. Embryoene du har å velge mellom ­finner du i embryokatalogen i oksekatalogen på nett, og de ligger under området du hører til.

Latterita med 11824 Fyksen som far og 11608 Moholt til morfar. Hun har 0 i GS avlsverdi og 103 i melkeindeks.

Fræsia og Latterita

Bildet til venstre og over viser to kviger som er genotypet. Kviga til venstre (04) heter Fræsia. Hun har 26 i GS-avlsverdi og er drektig med RedXTM av 12027 Storflor. Hun har god genetikk som er ønskelig å bringe videre i besetningen i et nytt hunndyravkom. Kviga på bildet øverst på forrige side heter Latterita og har per dags dato 0 i GS-avlsverdi. Hun var derfor en ypperlig kandidat for embryoinnlegg og fikk lagt inn embryo i mai 2019 (Buskap 5 i 2019). Resultatet ble en kolla kvigekalv (se bilde over) etter 11992 Riste og 80069 Augustine som har en potensiell avlsverdi på 26. Kalven er nylig født og GS-test fra Geno er på vei i posten. Latterita kalva lett og tok seg godt av kalven, men i teorien er hun ikke i slekt med den i det hele tatt.

Her ser dere kalven Embla med sin surrogatmor 482 Latterita i bakgrunnen. Embla har en potensiell avlsverdi på 26 og melkeindeks på 119. Det blir spennende å se hva resultatet fra genotyping av Embla vil vise!

Ny embryoveterinær på plass i Jæren sør

Det er mange som viser interesse for embryoinnlegg, og det er nå lagt inn over 600 NRF-embryo. Vi har i dag 25 embryoveterinærer fordelt på 24 forskjellige områder rundt om i landet. Albertine Louise Namork er den nyeste i rekka og kom på plass med eget område i januar 2020. Hun skal dekke området «Jæren sør». De andre veterinærene som er i nær­heten av henne er Vidar Nedrebø (Jæren nord og Ryfylke), Tjerand Lunde (Haugalandet) og Marte ­Breden (Vindafjord og Ryfylke). Områdene ligger under «avansert søk» i oksekatalogen under fanen «NRF-embryo», og ved å klikke på områdene kommer kontaktinformasjon til de forskjellige embryo­veterinærene opp. Embryoene som ligger under hvert område er embryoene veterinæren som er tilknyttet område har tilgjengelig i dunken sin. Lista med embryo er til enhver tid oppdatert.

Albertine Louise Namork – ny embryoveterinær for «Jæren sør»).