Tema: gjødsel

Skifteplan mobil for riktigere gjødsling

Skifteplan Mobil er et tilleggs­program til Skifteplan. Du må enten ha Skifteplan selv eller ha en rådgiver som har det. Det du registrerer på Skifteplan Mobil synkroniseres mot din gjødselplan i Skifteplan uansett om den er hos din rådgiver eller hos deg selv.

Ragnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr NLR

ragnhild.borchsenius@nlr.no

Med denne appen kan du registrere jobben du gjør i det øyeblikket du gjør den på jordet. Det vil spare deg for unødig kontorarbeid etter en lang arbeidsdag ute. Du behøver ikke være redd for at du ikke får kontakt med nettet der du ­jobber. Skifteplan mobil kan brukes uten dekning og så vil den automatisk oppdatere seg mot Skifteplan så fort mobilen får kontakt med et nett igjen.

Innhold og registreringer

I appen får du tilgang til dine skifter, kart og gjødselplan med oppgaver som skal gjøres. Når du har utført en jobb kan du enkelt legge til hva du har utført.

Du kan registrere flere ting:

  • Mineralgjødsel

  • Husdyrgjødsel

  • Kalk

  • Plantevern

  • Såmengde

  • Arbeid

  • Avling/høsting

Jo mere nøyaktig du velger å registrere/dokumentere – jo bedre grunnlag har du og din planlegger for å lage ny plan neste år. Spesielt hvilken avling og grovfôr­kvalitet du har kan være en god indikasjon på om du gjødsler riktig (det er selvsagt mange andre faktorer som også spiller inn), du får da også et godt grunnlag for hva du kan forvente som avling neste år.

Finner skiftet du er på

Ved hjelp av kartet og GPS-funksjonen i mobilen finner programmet automatisk ut hvilket skifte du jobber på. Og tar du en jordprøve så kan du bruke Skifteplan mobil til å registrere i kartet hvor du tok jordprøven. Når jordprøven er ferdig analysert, er det enkelt å koble resultatet til posisjonene du har registrert.

Enkelt å komme i gang

Det er enkelt å komme i gang med installeringen ved å følge veiledningen som finnes på nettsiden (søk på Brukerhåndbok Skifteplan). Det fins også videoer som viser bruken (søk på Videoer Skifteplan). Har du en rådgiver som bruker Skifteplan – ta kontakt der og be om å få ID og passordet du trenger for å komme i gang. Hvis du har Skifteplan selv så finner du det du trenger i programmet i rapporten «Skifteplan mobil».