Avl

NRF-embryo i ­oksekatalogen på web

Oksekatalogen på web (oksekatalogen.geno.no) inneholder ikke lenger bare okser. Den gir nå også en oversikt over tilgjengelige embryo.

Ingunn Nævdal

Husdyrkonsulent i Geno

ingunn.nevdal@geno.no

Det er lagt til et nytt menypunkt i oksekatalogen som heter NRF-embryo. Under dette menypunktet ligger det to faner. Den ene viser en oversikt over embryo som er sendt ut til embryoveterinærer med informasjon om område. Den andre viser embryo som ligger på sentralt lager.

Indekser basert på foreldremiddel

Listene gir informasjon om mor og far til embryoene samt indekser for de ulike egenskapene. Avls­verdi og indekser er gjennom­snittet av mor og far sine verdier. Det er altså forventningen til embryoet og den fremtidige ­kalven, ikke beregna GS-verdier for embryoet selv.

I katalogen er det også en side for hvert embryo med en grafisk ­visning av indeksene på samme måte som for oksene. Klikk på embryo-bildet i listen for å komme til denne visningen.

Embryo i ditt område

For å finne ditt område kan du, ved å klikke på kolonneover­skriften «Område», sortere på område. Du må da «bla» deg videre i listen for å komme til det området du ønsker. En annen mulighet er å gå inn på «Avansert søk», legge til ditt område og oppdatere listen. Du vil da få en liste med kun embryo som er tilgjengelig i det valgte området. Du kan deretter sortere på den egenskapen du måtte ønske.

Det er også mulig å huke av for to embryo, klikke på «Sammenlign» over listen og få opp en visning hvor de to valgte embryoene sammenlignes.

Figur. Skjermbilde fra oksekatalogen: Oversikt over embryo som er sendt ut til embryoveterinærer med informasjon om område.

Finn din embryoveterinær

Ved å klikke på område-navnet får du frem kontaktinformasjon om embryoveterinæren innenfor det aktuelle området. Du vil da se navn, bosted, området som ­dekkes og telefonnummer.

Oppdateres fortløpende

Listene oppdateres fortløpende etter hvert som nye embryo ­produseres, sendes ut til veterinærer og embryoinnlegg rapporteres inn.

God genetikk

NRF-embryo er en kombinasjon av landets beste genotypa kviger og de ferskeste og beste elite­oksene. Ved å legge inn embryo på dyr med lav avlsverdi vil du få en rask genetisk forbedring av besetningen. Med embryoliste i oksekatalogen får du nå en enkel oversikt over embryo som tilbys.

Ønsker du å legge inn embryo så ta derfor en kikk i katalogen, ­kontakt embryoveterinæren i ditt område og bestill de du måtte ønske.