Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Kubilder fra Øvre Espedal

Jann Espedal fra Øvre Espedal i Rogland har tatt disse flotte ku-bildene.

Mairos etter 11229 Oksjale (og videre bakover i slekta: 11207 x 10866 x 10559 x 10332 x 5883 x 4849 x 3381 x 2804. Kua er drektig med 11994 Midtskog nå.

Golli etter 11078 Gopollen (og lenger bakover: 11483 x 11107 x 10592 x 5510 x 5108). Kua har fått to kvigekalver, etter 11785 Brakstad og 11955 Skadsem. Hun er nå drektig med 12046 Ihlingen. Golli er gentesta til 28 i avlsverdi. Meget snill og rolig ku.