Tema: gjødsel

Praktisk råd om for­bedring av jordkvalitet

Stikk spade og finger i jorda.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Ta med spaden ut på jordet og grav og lukt, var budskapet fra NLR-rådgiver Kari Bysveen på Øko2020-kongressen. Litt graving er bedre enn ingenting. Jorda skal lukte godt med et snev av gulrot. Lukter det muggent eller rå kjeller er jorda for tett. Lukter det kloakk, svovel- eller smørsyre er det vått og tett og gode betingelser for anaerobe bakterier.

Gode dekk er viktig. Bildet viser hjulspor etter samme traktor. I sporet under traktoren var lufttrykket på 1,6 bar. I sporet til venstre var lufttrykket 0,65 bart. Overflata spares, men marktrykket går fortsatt langt ned i bakken. Foto: Kari Bysveen

Jordpakking

Jordpakking gir reduserte avlinger og Kari Bysveen listet opp disse årsaksfaktorene i prioritert rekkefølge:

  • Jordfuktighet

  • Antall kjøringer

  • Totalvekt av traktor og maskiner

  • Lufttrykk i dekkene (bruk ­dekktabeller se terranimo.dk)

  • Dekkdimensjon

  • Hjulsluring

  • Kjørehastighet (hoppetusse­effekt gir pakking langt ned i jorda)

Kjøring på våt jord er viktigste årsak til jordpakking, og da er spørsmålet når er jorda lagelig til å kjøres på? Kari Bysveens enkle råd var å ta en spade og grave ned til pløyedjubde, ta opp en jordklump og klemme den. ­Smuldrer det kan du kjøre og hvis ikke må du vente.

Jordløsning

For å bøte på jordpakking og hard jordskorpe er jordløsning et ­aktuelt tiltak. Kari Bysveen viste til at en i forsøk ikke ser avlingsøkning etter mekanisk jordløsning. Hun mente oppskriften for bedre jordstruktur er mer allsidig vekstskifte. Vi må inn med flere plantearter og redusere jordarbeidinga. All jordarbeiding knuser aggre­gatene i jorda og gir hardere såle. Biologisk jordløsning der det er planterøttene som løsner opp og gir en gunstigere jordstruktur hadde Bysveen mer tro på en mekanisk jordløsning.

Hold jorda og nærings­stoffene på jordet

Kari Bysveen var opptatt av å stelle godt med jorda slik at vi unngår avrenning av både jord og næringsstoffer. Eng er generelt meget positivt for jordkvaliteten. Avslutningsvis: En neve jord inneholder 5 000 arter mikrober, flere individer enn det er mennesker på jorda og mer enn 100 meter med sopphyfer. Jordk­valitet handler om å legge til rette for livet i jorda.