Forskjellig

Fokus på en enklere arbeidshverdag for bonden

Produktutviklingsteamet i Mimiro ønsker å forstå bondens arbeidshverdag for å lage tjenester bonden faktisk trenger. Dette krever involvering av produsenter fra start til slutt i utviklingsløpet.

Malin Dahl

Konseptutvikler i Mimiro

André Myrseth i Mimiro sier de er opptatt av å få tilbakemeldinger fra produsentene på Eana Ku. Foto: Mimiro

I Ås sentrum finner vi en ivrig gjeng på drøyt 25 personer som utgjør teknologiselskapet Mimiro. De jobber med å lage nyttige applikasjoner til land­bruket og bonden. Med tegning, koding og Post It-lapper har de en tilnærming til produktutvikling som setter brukeren i sentrum. For å forstå bondens hverdag er Mimiro-teamet ofte ute på gårdsbesøk og lærer hvordan forskjellige gårder driver sin ­produksjon.

Viktig å forstå hvor skoen trykker

– Vi opplever at det er mange måter å løse arbeidshverdagen på og at alle har sin egen rutine og sine innarbeidede systemer, forteller André Myrseth, produkteier i Mimiro. – Det er viktig for oss å forstå hva som fungerer bra i dag, og hvor det eventuelt stopper opp – hvor skoen trykker om du vil. Fra dette kan vi lære hvilke områder vi kan gi støtte på.

Arbeidsmetoden gjør at bøndene har stor påvirkningskraft på hva slags funksjonalitet Mimiro prioriterer å legge inn i Eana. Utviklingsteamet i Mimiro lærer gjennom dialog med brukere hvilken funksjonalitet de bør fokusere på fremover. Når prioriteringene er gjort, starter idéarbeidet hvor teamet forsøker å finne gode løsninger på utfordringene de har identifisert.

— Vi har gjerne med oss produsenter i idéarbeidet fra starten av. Vi er opptatt av å få deres tilbakemeldinger. Det er tross alt produsenten som skal bruke Eana til slutt, sier André Myrseth.

Derfor har Mimiro-teamet tett ­dialog med produsenter gjennom hele utviklingsløpet, fra identifisering av forbedringsområder til løsningen er i bruk ute hos bonden.

Registrering av melk og kraftfôr

Denne fremgangsmåten, hvor Mimiro søker å forstå og involvere produsenter i utviklingsløpet, ligger til grunn for lanseringen av ny registreringsløsning for melk og kraftfôr. Løsningen er tilpasset mobiltelefonen og er utviklet for at bonden skal kunne gjøre registreringen underveis i melkeveiingen.

Mimiro har fått en del innspill gjennom tilbakemeldingsskjemaet i Eana Ku-appen på at registrering av veiing er nyttig å kunne gjøre på mobilen. Gjennom fjøsbesøk har teamet opplevd at det fort blir mange lapper og ark å holde styr på når man driver med veiinger, og først skal notere ned kveldsmelk for alle kyrne og så morgenmelken dagen etter.

Mimiro lanserte funksjonalitet for å registrere melk og kraftfôr gjennom mobilappen Eana Ku og fra eana.no før jul. Fremfor at bonden må notere veiinger på ark, regne sammen og føre inn i datasystemet, har Mimiro designet registreringsløsningen slik arbeids­prosessen er i fjøset. Registreringsløsningen har derfor et felt for kveldsmelk og et for morgenmelk per dyr, og produsenten kan registrere direkte i appen under kveldsmelkingen, og så fullføre registreringen morgenen etter. Målet er å gjøre det enklere for bonden å gjennomføre registrering av veiinger der og da, samt redusere behovet for å holde styr på håndskrevne lapper.

God hjelp fra beta-brukere

Melk- og kraftfôrregistreringen er fram til lansering testet av utvalgte produsenter og Tines medlemssenter.

– Vi har en gjeng med beta-brukere som hjelper oss å teste ny funksjonalitet før vi lanserer den til alle. Beta-brukerne er veldig ­nyttige for oss. De kommer med gode innspill og hjelper oss å luke ut eventuelle feil og mangler tidlig. De er gull verdt, forteller André.

Mimiro ønsker også innspill etter lansering, og forteller at de vurderer alle innspill som kommer gjennom tilbakemeldingsskjemaet, brukerstøtte og andre kanaler. Innspillene brukes til å prioritere hva som skal gjøren videre av forbedringer og ny funksjonalitet i Eana.

Hvis det er flere som kunne tenke seg å være med å teste ny funksjonalitet i Eana, er det bare å ta kontakt med Mimiro. Det er også viktig at alle som har innspill til Eana Ku sender inn tilbakemeldingene sine. Mimiro er glade for all hjelp vi kan få fra dem som virkelig kjenner tjenesten.

Mimiro

  • Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine SA og Felleskjøpet Agri

  • Mimiro skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon

  • Selskapet vant Landbrukets innovasjonspris i 2019

  • I juni 2019 lanserte Mimiro tjenesten Eana Ku som gir kumelkprodusenter beslutningsstøtte i hverdagen gjennom både app og nettsider

  • Selskapet holder til i Ås sentrum og ledes av Christian Schøyen