Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Rasmus Lang- Ree

rlr@geno.no

Lavere norskandel enn i dag

I Buskap og avdrått nr. 1 i 1970 kommer Knut Aastveit med noen betraktninger av norsk fôrdyrking og norskandelen i fôret til kua. Han presenterer tall fra jordbrukets totalbudsjett for 1968 som viser en importandel på 27,6. En andel norsk fôr i 1968 på 72,4 prosent er lavere enn dagens som er beregnet til 82 prosent. Knut Aastveit er bekymret for den sterke økningen i bruk av importert kraftfôr, og mener vi bør tenke over om vår egen planteproduksjon er i harmoni med utviklingen. Han skriver at en løsning på den store importen er en drastisk økning i kornarealene, og viser til at hvis hele importen skulle erstattes med norsk bygg ville det kreve 3 millioner dekar. Videre kommer han inn på at selv en slik utvidelse ikke ville dekke behovet for protein, men mener dette kan løses ved foredling av kornsortene. Han kommer også innom dyrking av erter og hestebønner (åkerbønner).

Type fôr

Prosent av totalen

Norsk korn, kli og gris av norsk matkorn

14,4

Saftig fôr (poteter, rotvekster, silo med mer)

11,6

Tørket stråfôr

21,2

Beite

21,2

Sildemjøl, fiskemjøl, kjøkkenavfall med mer

4,0

Importert fôr (vesentlig kraftfôr)

27,6