Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Høyeste ytelse i Q-meieriene 2019

På grunnlag av årsrapporten i kukontrollen er det satt opp en oversikt over besetningene med høyest ytelse i 2019. På topp i Q-meieriene finner vi Kari Myhre og Simen Thallaug med ytelse på 12 023 kg EKM, etterfulgt av Audna samdrift DA med 11 215 kg EKM. Samlet sett var det 62,7 % av medlemmene i Gausdal som fikk godkjent årsoppgjør i kukontrollen, mens oppslutningen på Jæren havnet på 21,4 %.

Tabell 1. 10 på topp i Kukontrollen til Q-Meieriene Gausdal 2019, rangert etter kg EKM:

Produsents navn

Årskyr

EKM

Kg

mjølk

Fett %

Protein

%

Kr.fôr/ 100 kg

Kari Myhre og Simen Thallaug

59,0

12 023

12 440

3,64

3,26

31

Eirik Øye

28,2

9 835

9 522

4,16

3,48

32

Stein Roger Rudi

64,3

9 740

9 296

4,21

3,56

33

Bøloghaugen Samdrift v/ Kim Berget

52,6

9 686

9 384

4,12

3,50

32

Sorperoa samdrift DA v/ Amund Lo

58,6

9 583

10 000

3,60

3,36

28

John Myklebø

43,6

9 350

8 503

4,31

3,44

28

Karen Therese Berget-Larsen

36,2

9 350

8 503

4,52

3,70

30

Anne Britt Aanstad

36,4

9 312

8 793

4,42

3,37

41

Bjarte Nes

53,6

9 093

8 836

4,06

3,55

35

Morten Bergslien

32,5

8 995

8 941

3,92

3,49

36

Tabell 2. 10 på topp i HK, til Q-Meieriene Jæren 2019, rangert etter EKM:

Produsents navn

Årskyr

EKM

Kg mjølk

Fett %

Protein

%

Kr.fôr/ 100 kg

Audna Samdrift DA

55,0

11 215

10 572

4,36

3,43

25

Årrestad samdrift DA

67,6

11 079

10 872

4,01

3,45

29

Runar Odland

43,3

11 074

10 241

4,51

3,45

26

Jarl Magne Skei

97,5

10 900

10 484

4,17

3,43

20

Kenneth Hole

36,8

10 343

9 687

4,38

3,53

32

Erlend Harestad

52,0

10 280

10 177

4,01

3,26

23

Horpestad Samdrift DA

92,9

10 162

9 643

4,27

3,52

27

HRV Samdrift DA

76,4

9 963

9 939

3,93

3,35

26

Foren DA

47,4

9 929

9 661

4,12

3,45

28

Frank Haugland

40,9

9 726

9 226

4,23

3,54

37

Foto: Solveig Flåten