Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard

Årsrapporter

Årsstatistikken for 2019 er beregnet, og gjennomsnittstallene for Storfkjøttkontrollen finner du nå i årsrapportene. Storfekjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ammeku og en for slaktedyr. Rapportene er nyttige for å oppsummere året og sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet.

Ønsker du nærmere forklaring på hva tallene i rapporten betyr? Trykk på Hjelp når du står inne i rapporten. Du sendes da over til brukerveiledningen.

Årsoppgjør

Når regnskapet for 2019 skal avsluttes trenger regnskapsføreren en del tall og dyrestatus. I Storfekjøttkontrollen finnes det en rapport som heter Årsoppgjør. Denne henter frem aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Den er ideell å sende til regnskapsføreren, og du finner den under Rapporter > Årsoppgjør.

Husk å søke om produksjonstilskudd 15.mars

Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15.mars 2020, med telledato 1.mars 2020. I Storfekjøttkontrollen ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av søknaden. Du finner den under Rapporter > Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn telledato og får en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Tallene i blå skrift kan du klikke på for å få en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i Storfekjøttkontrollen.

Årsmelding 2019

Fristen for å bestille den trykte utgaven av Storfekjøttkontrollens årsmelding var 1.februar. Rakk du ikke å bestille den i tide? Send en epost til brukerstotte@animalia.no. Vi sender ut så lenge vi har igjen på lager. Årsmeldinga kan også leses i sin helhet på Storfekjøttkontrollens nettsider via animalia.no

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i april. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av 31. mars. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Registreringsfrister!

Husk at kalver skal meldes inn enten i Storfekjøtt­kontrollen eller i Husdyrregisteret innen 7 dager etter at dyret ble merket. Kalver må merkes før de forflyttes, og senest 20 dager etter fødsel. Ved kjøp og salg er fristen for å rapportere inn forflytningen 7 dager. Det er viktig at disse fristene overholdes!