Organisasjon
Ny Geno-­direktør

Geno kan gjøre en forskjell

Kristin Malonæs er overbevist om Geno kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Rasmus Lang-Ree

— Vi har ingen Sareptas krukke å ta av og må være smarte og gjøre de riktige prioriteringene sier Kristin Malonæs. Foto: Mari Bjørke

Tre uker før hun tiltrår som administrerende direktør i Geno er Kristin Malonæs allerede levende opptatt av ut­fordringer og muligheter for organisasjonen. Hun legger ikke skjul på at hun virkelig gleder seg til å ta fatt på lederjobben.

På spørsmål om hva som blir det aller viktigste for Geno framover svarer Kristin at det er økt salg internasjonalt.

—Vi har et potensial for å vokse videre internasjonalt, og min jobb blir å legge til rette for at vi skal lykkes. Kundeorientering er viktig og skal være gjennomgående i hele selskapet.Jeg er imponert over arbeidet Geno har gjort på dette området. I Innovasjon Norge har vi hjulpet mange bedrifter med økt kundeorientering, men jeg må si at det Geno har gjort er forbilledlig. Å vite hva kunden er opptatt av og sørge for en bedre kundeopplevelse blir avgjørende i framtida, og arbeidet med dette videreføres i de internasjonale markedene.

Kristin Malonæs hilser på noen av «gutta i skauen», Sigbjørn Karlsen (fra venstre), Marius Grinden, Sindri Gislason og Kåre Helge Johnsen. Foto: Mari Bjørke

Flere ting vi må gjøre for å lykkes internasjonalt?

— Det er krevende å ha mange markeder som skal betjenes, og vi må prioritere hvilke vi skal satse mest på. Selv om vi har distribusjonsavtale med ABS, krever det at vi er kundeorienterte og legger til rette for best mulig målopp­nåelse i alt vi gjør. Det gjøres allerede mye godt arbeid på dette ­feltet som vil gi resultater fremover.

— Jeg er også opptatt av at den internasjonale satsingen skal gjennomsyre hele organisasjonen. At alle er med på laget er en forutsetning for å være en spiller i dette markedet i framtida.

Hvordan kan Geno gjøre en forskjell?

— Nye trender vil påvirke vårt forsknings- og utviklingsarbeid. Vi må fortsette å være tett på ut­­viklingen og sørge for at vi gjør de riktige prioriteringene. Da kan vi lykkes med å gjøre utfordringer om til muligheter. Geno må fortsette å være i forkant. Green-­feed-prosjektet med metanmåling av enkeltkyr er eksempel på hvordan vi kan være pådriver og bidra til en mer bærekraftig verden. Geno har vært flinke til å profilere den bærekraftige kua, og vektla helse og lite antibiotikabruk lenge før det ble et tema alle nå snakker om. Frisk og fruktbar er et slagord som holder fortsatt!

Noe Geno kan blir flinkere til?

— Jeg har et ønske om å bruke verdiene våre aktivt. Ambisiøs er en fantastisk verdi og sporer til at vi skal ligge skrittet foran konkurrentene, og være ambisiøse i de valg og prioriteringer vi gjør. Med verdien inspirere tenker jeg både at vi skal inspirere enda flere ­kunder internasjonalt til å velge våre løsninger, men også at vi skal fortsette å være en synlig aktør som går foran nasjonalt. Verdien profesjonell er bare noe vi må levere på. Samtidig er det nødvendig at vi har en etisk grunn­pillar for virksomheten i Geno. Breeding for better lives er en flott visjon som viser vei.

Kristin Malonæs besøker rommet der de dyrebare dråpene tappes. Ole Peder Byenstuen står for sæduttaket i bakgrunnen. Foto: Rasmus Lang-Ree

Ditt inntrykk av Geno fra ditt ståsted i Innovasjon Norge?

—Jeg kjenner Geno som en framoverlent organisasjon med fantastisk dyktig ansatte og som leverer løsninger for en mer bærekraftig matproduksjon. Jeg opplever at Geno har en åpenhets- og innovasjonskultur der de ansatte får lov til å prøve seg og ta frem nye ­løsninger. Spin-off-selskaper som SpermVital og CryoGenetics er resultat av denne nysgjerrigheten på nye muligheter. Geno har også etter min mening en veldig god standing som profilert, aktiv og synlig aktør i bioklynga på Hamar. Så da stillingen som administrerende direktør i Geno ble lyst ut var jeg ikke i tvil om at jeg skulle søke. Dette var en stilling jeg ­virkelig kunne tenke meg, og jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven. Jeg ser fram til å møte både eiere og ansatte for å utvikle Geno videre i samarbeid med disse.