Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Nyter solen

0686 Elvis og 0661 nyter solen og er foreviget av Mads Ravdal, Valle gård i Nesna i Nordland.

Avlsdiplom i Nordhorland

Avlsdiplom for oksen 11998 Steindal ble overakt til Svanhild og Reidar Steindal under produsentlagsmøte i Nordhordland produsentlag. Foto Inger Husveg Lassen.

Avlsdiplomer på Særheim

Inger Husveg Lassen forteller at under et åpent avlsmøte på Genoloftet Særheim 19. februar overrakte styremedlem i Geno Ole Magnar Undheim avlsdiplom til oppdretterne av 12028 Kjosavik og 12037 Eiane.

På bildet til venstre Steinar Kjosavik og Leidulv Harboe fra Kjosavik samdrift DA som er oppdrettere til 12029 Kjosavik. På bildet til høyre Carl Peder Eiane. 12037 Eiane er oppdrettet av Jorunn og Carl Peder Eiane. Begge bildene er tatt av Liv Kristin Sola.

Avlsdiplom for 12024 Trondsbu

Ole Petter Sjøholt og sønnen Eirik Sjøholt fra Nye Øksendal Samdrift tok imot avlsdiplom og blomster avlsdiplom for NRF-oksen 12024 Trondstu. Harald Kleiva i Geno som har tatt bildet forteller at overrekkelsen skjedde på møte på Tingvoll tirsdag 11. februar i forbindelse med Markedsuke Vest. 12024 Trondstu er en okse med en meget spennende avlsprofil, og har mange egenskaper den scorer høyt på. Etter overrekkelsen holdt Ole Petter en redegjørelse om hvordan Nye Øksendal Samdrift drives, og var glad for den effektive samvirkeavlen som besetninger fra hele Norge bidrar med. Dette var deres første eliteokse, og de var veldig glad og stolt for denne utmerkelsen.

Avsldiplom for 11999 Silde

Eli Aga og Dag Silde fra Etne i Rogaland fikk avls­diplom for 11999 Silde overrakt av styre­medlem i Geno Ole Magnar ­Undheim (til venstre).

Foto: Kristin Mengshoel.