Klima

Kartlegger signal­dekning

For å sikre at norske bønder skal kunne ta i bruk ny og klimavennlig teknologi, så skal Norsk Landbruksrådgiving kartlegge hvor det faktisk er signaldekning i Norge.

Ragnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr, Norsk Landbruksråd­giving

Fjell og daler gjør at det ikke alle steder er signaler som trengs for at utstyr til presisjonslandbruk skal kunne fungere.

– Hvis norske bønder skal ha tilgang til teknologien som kommer, så må vi finne ut hvor det er god nok dekning. Vi må også finne ut hvor bøndene bør vente med å kjøpe inn utstyr til signalene er på plass og hvor vi må sette inn ekstra tiltak for å kunne utnytte teknologien som er på vei, for­klarer Jogeir Magnar Agjeld i Norsk Landbruksrådgiving.

Presisjonslandbruk er presist landbruk

Presisjonslandbruk er å sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig. For eksempel å gjødsle akkurat på centimeteren der det trengs. Og like viktig, å ikke gjødsle der det ikke trengs. Det betyr at de negative miljø- og ­klimaeffektene fra landbruket blir mindre, samtidig som bonden reduserer kostnader og sparer verdifull tid.

– Med presisjonslandbruk vil bøndene kunne redusere kjørebelastningen, bedre økonomien, redusere miljøutslippet, og sørge for at vi kan drive med et mer optimalt agronomisk landbruk, forklarer Agjeld.

Dekningsbil

Norsk Landbruksrådgiving har bygget en bil nå skal kjøre rundt for å drive dekningskartlegging over hele landet. Et viktig poeng med Norgesturneen er at ­bøndene skal lære om og bli kjent med presisjonsutstyr. Mange ­opplever dette som skremmende teknologi.

– Vi har mange bønder som er flinke og som er i gang, men vi må senke terskelen og bøndene må få muligheten til å bli kjent med utstyret, tror Agjeld.