Helse
Det lure med juret

Prøver til Tine Mastittlaboratoriet i Molde?

Enten det er speneprøver eller blodprøver så send dem med tankbilen.

Liv Sølverød

Veterinær Tine

Leder Melkelaboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Prøver til Tine Mastittlaboratoriet i Molde? Send dem med tankbilen (gjelder både speneprøver og blodprøver). Foto: Rasmus Lang-Ree

Da posten sluttet med A-post i 2018 ble det laget et system for å sende prøver til Tine Mastittlaboratoriet med tankbilen. Ordningen har nå vært i drift i over to år, og erfaringene er svært gode. Nå bli flesteparten av prøvene sendt med tankbilen. Transporten tar ca. ett til tre døgn og har kjøling. Ved innsending i helg kan det ta litt lengre tid. Mastittlaboratoriet ser at prøvekvaliteten er merkbart bedre ved denne ordningen.

Viktige ting å huske på:

  • Melkeprøver kan med fordel ­fryses før sending. Obs: blodprøver må ikke fryses.

  • Prøvene settes ved tappestussen på melketanken, på samme sted som prøvene til Kukontrollen. Emballasjen må være tydelig merket «Mastittlaboratoriet i Molde».

Ta speneprøver

For å holde god oversikt over mastittbakterier som gir celletall og sørge for riktig bruk av anti­biotika anbefales at speneprøver sendes med tankbilen:

  • Ved all antibiotikabehandling

  • Ved synlige symptomer

  • Før avsining av celletallskyr (over 100 000)