Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Prøveordning med helsekort

Rasmus Lang-Ree

Helsekortet slik det så ut da ordningen skulle prøves ut i Møre og Romsdal og Østfold.

Høsten 1970 ble det planlagt prøveordning med helsekort for alle kyr i fjøskontrollen i Møre og Romsdal og Østfold. Det er overveterinær Oddbjørn Filseth som i en artikkel i Buskap og avdrått nr. 2 i 1970 omtaler oppstarten av helsekortordningen for 50 år siden. Filseth skriver at NRF høsten 1969 hadde satt ned et utvalg i samarbeid med Den norske veterinærforening som skulle forberede registrering av viktige sjukdommer og brunstforhold for alle kyr i fjøskontrollen. Tanken bak var både løpende statistikk for å overvåke helsesituasjonen og data til bruk i avlsarbeidet. Helseregistreringene skulle brukes til beregning av arvbarhet for sjukdommene og gi grunnlag for å avkomsgranske oksene for de registrerte sjukdommene. Som det ble formulert i et brev fra utvalget som Filseth refererer vil resultatet av helsekortregistreringene «i høy grad være avhengig av positiv interesse og forståelse for saken hos oppdrettere, praktiserende veterinærer, inseminører og fjøskontollens folk».