Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard
Tips og triks fra Brukerstøtte

Registrere kalving på utmeldt ku

Ved registrering av kalving får man normalt velge mordyr blant besetningens innmeldte kyr. Noen ganger har man behov for å registrere kalving på en ku som er utmeldt fra besetningen, dette kan for eksempel være aktuelt hvis en ku blir nødslaktet i forbindelse med kalving. Disse tilfellene registrerer man slik:

Start med å gå inn på individkortet til kua. Dette gjør du ved å trykke bokstaven “i” på tastaturet ditt og søke opp nummeret hennes. Eventuelt kan du gå til Besetning og søke opp kua der, husk da å krysse av for “utmeldt” i søkealternativene. Trykk deretter på Detaljer for å komme til individkortet hennes.

Når du er inne på individkortet til kua, gå til fanen som heter “kalvinger”, trykk deretter på “ny kalving”. Du kommer da inn på det vanlige registreringsbildet, med den utmeldte kua som mor.

Legge inn navn

Dersom du ønsker å navngi dyra dine kan dette legges inn når du registrerer kalvingen, eller du kan gå inn på individ­kortet senere og legge det inn der. Tyr anbefaler at fornavnet følger året vi er i og alfabetet. Årets bokstav er P. Stambokførte dyr kan kun navngis av oppdretter, og dette gjøres da ved henvendelse til brukerstøtte.

Dersom du ønsker at siste del av navnet skal være ferdig utfylt med gårdsnavn, for eksempel “av Høygård”, så kan du legge inn dette under Egne valg på oppslagstavla.

Hente ut helseattest

Helseattesten er en oppsummering av all data som er registrert på dyret i Storfekjøttkontrollen, samt en helsedel som fylles ut av eier eller veterinær. Denne er anbefalt brukt ved livdyrsalg. Sammen med den individuelle helseattesten bør det også følge en buskapsattest og en egenerklæring fra deg som selger. Du finner alle disse dokumentene under Rapporter > Helseattest.