Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

unni.p.christensen@tine.no

Lyst på ung arbeidskraft i sommer?

Har du som mjølkeprodusent ønske om ekstra arbeidskraft fra en ungdom ti dager i sommer? Da er kanskje Grønt ­Spatak noe for deg.

I snart 30 år har Natur og Ungdom i samarbeid med Norsk Bonde og Småbrukarlag tilbudt ungdom fra 16 til 30 år et tidagers opphold på en gård, ei seter eller på tilsyn av dyr på beite. Hver sommer drar om lag 80 ungdommer ut for å jobbe som frivillig, enten det handler om melking, graving, ysting, luking, hesjing, høsting eller for å se til sauene.

Lære om bærekraftig matproduksjon

Hensikten med opplegget er at ungdommen skal få kunnskap om norsk landbruk gjennom praktisk arbeid. Deltak­erne tar del i bondens hverdag, kombinert med en herlig sommerferie. I tillegg får ungdommen lære masse om landbruk og bærekraftig matproduksjon i praksis, på ulike steder rundt om i hele landet.

Kyr på beite. Foto: Tine

Trenger vertsgårder

Har du en gård, ei seter eller et beiteområde der det kunne vært fint med noen ekstra arbeidshender. Gjennom Grønt Spatak utplasseres ungdom over 16 år i ti dager, for å lære mer om både det praktiske og det politiske i jordbruket.

Grønt Spatak trenger bønder som kan tilby kost og losji og er interessert i å formidle kunnskap og erfaring om drifta. Utplasseringa er basert på et gjensidig utbytte mellom bonde og deltaker, hvor bonden får arbeidskraft og deltakeren får kost og losji.

Du kan melde deg som vertskap på spatak.no TINE er en av flere organisasjoner som sponser prosjektet.

Ungdom i arbeid på jordet. Foto: Tine

Kan bli behov for mer melk seinere i år

Foto: Tine

En eventuell forsinket oppstart av meieriet i Irland kombinert med normalt lite melk i tredje kvartal, kan føre til at TINE trenger mer melk enn dagens ­prognoser sier.

– En utsettelse av produksjonen i Irland til etter 1. juli, når eksportstøtten fjernes, vil gi et midlertidig behov for mer norsk melk. Hvor mye mer melk vi eventuelt trenger, er for tidlig å si nå. Det vet vi mer om etter styremøtet i mars, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

TINE som markedsregulator har et særskilt informasjonsansvar

Dersom styret i mars konkluderer med at vi trenger mer melk, vil TINE anbefale å øke forholdstallet. Etter vanlige prosedyrer er det Landbruks- og matdepartementet som fastsetter forholdstallet etter først å ha drøftet saken med faglagene. Tidspunkt for når dette kan skje er ikke klart.

Alltid behov for melk i tredje kvartal

Grunnen til usikkerheten rundt melke­behovet er at TINE fortsatt ikke har fått utslippstillatelse fra irske myndigheter, og derfor ikke kan si når ordinær produksjon kommer i gang.

I tillegg har vi den velkjente «sommerdumpa» i norsk melkeproduksjon. Derfor vil det være behov for mer melk, særlig på ettersommeren og tidlig høst (tredje kvartal).

– Allerede nå signaliserer vi at det kan bli behov for mer melk. Det er viktig å holde oppe produksjonen. Usikkerheten rundt oppstarten i Irland er hovedårsaken, men det vil alltid være behov for melk i tredje kvartal, poengterer Johnny Ødegård, direktør i TINE Rådgiving og Medlemsservice.