Økonomi

Tine utreder nytt ­betalingsregelverk for melk

Tine arbeider med et alternativt betalingsregelverk. Dette er tenkt å i hovedsak basere avregning på månedens melkeleveranser og erstatte dagens avregningsklasser med kontinuerlige skalaer for tillegg og trekk i melkepris.

Eivind Kjuus

Direktør for Tine råvare

Figur. Tine utreder et alternativt betalingsregelverk for melk der hver kvalitetsparameter avregnes for seg og etter en glidende skala.

Utkast til nye regler for betaling har vært ute på to høringer i Tines eierorganisasjon, og det har kommet mange gode og nyttige tilbakemeldinger. I disse dager forbereder man seg på økt analysefrekvens ved laboratoriet på Heimdal, som innebærer at melk fra de aller fleste leveransene vil analyseres. Økt analysefrekvens vil gi mer løpende tilbakemelding til produsent på levert kvalitet og et mer korrekt grunnlag for avregning. Dette vil trolig være på plass over påske. Vi planlegger så å foreta simuleringer på hvordan nye regler vil slå ut. Hver produsent vil i tillegg til sin ordinære avregning få se hvordan literprisen ville blitt med et nytt regelverk. Etter planen vil simulering være på plass til avregningen for april. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor lenge simuleringen vil pågå.

Tanken med et alternativt regelverk er å erstatte relativt store hopp i literpris med dagens avregningsklasser med et system med glidende eller kontinuerlig tillegg- og trekkskalaer for hver kvalitetsparameter. Små bedringer i kvalitet skal gi en direkte effekt i form av en liten bedring i melkepris på månedens avregning. Dessuten vil hver kvalitetsparameter avregnes for seg, slik at man får betalt for den kvaliteten man leverer.