Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Ny administrerende ­direktør i Geno SA

Kristin Malonæs startet som ny administrerende direktør i Geno SA 1. mars.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgavene i Geno, og ser fram til å videreutvikle selskapet i tett samarbeid med de ansatte og styret. Geno har gjennom et langsiktig målrettet arbeid en helt unik posisjon i markedet. Det blir viktig for meg å legge rammene til rette for at Geno skal kunne fortsette sin gode utvikling og styrke sin posisjon internasjonalt, sier Kristin Malonæs, ny administrerende direktør i Geno.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Kristin Malonæs (49) kommer fra stillingen som nestleder i divisjon for Marked og Regioner i Innovasjon Norge. Hun er utdannet siviløkonom og har master­studier i Kunnskapsledelse og ­eMarketing fra Handelshøyskolen BI.

Styreleder i Geno, Jan Ole Mellby, forteller at det har vært viktig for styret at den nye administrerende direktøren har bred ledererfaring og evner å utnytte og videreutvikle kompetansen blant ansatte og for å styrke internasjonaliseringen av selskapet.

– Vi ønsker Kristin Malonæs velkommen som ny administrerende direktør og gleder oss til å samarbeide for å finne løsninger på noen av verdens utfordringer gjennom å utvikle både Geno og den mest bærekraftige og lønnsomme storferasen NRF videre, avslutter Mellby.

Du kan lese hele intervjuet med Kristin Malonæs i Buskap 2–2020 side 8.
(Se buskap.no)

Internasjonal publisering av ­beregningsmetode

Geno har rigget et automatisert beregningssystem for å kunne oppdatere avlsverdiene på NRF kontinuerlig. Dette er nå vitenskapelig dokumentert og anerkjent gjennom en artikkel i det internasjonale forskningstidsskriftet GSE (Genetic Selection Evolution).

Veien fram dit vi er nå har gitt Geno erfaringer og kunnskap som det er viktig å dokumentere, slik at andre avlsorganisasjoner og forskere slipper å gjøre den samme feilen. Geno genotyper om lag 30 000 dyr i året, og benytter dataen til å avle fram de friskeste, mest holdbare og effektive dyra for norsk melkeproduksjon.

Verktøyene som er utviklet, med bidrag fra Norges forskningsråd (NFR), har krevd ­nyutvikling på IT-siden. Dette gjør at vi nå systematisk kan oppdatere avlsverdiene på alle kyr i Norge jevnlig. Dette har gitt økt lønnsomhet og konkurranseevne for NRF-avlen.

Det gjør at bonden alltid har oppdaterte avlsverdier på NRF-kyrne sine. Når ­bonden kombinerer dette med den nye versjonen av Geno avlsplan kan det drives et mer effektivt avlsarbeid i egen besetning. Verktøyet for beregning kalles BullIT.

Du kan lese mer om dette på Genos nettsider under menypunktet «okser og avl»/«avlsmål»/«ny teknologi i avlsarbeidet for NRF».

Smittebeskyttelse og smittsomme ­sykdommer

Det er nå en del smittsomme sykdommer på storfe som florerer ulike steder i landet. Det er en del enkle tiltak man kan gjøre for å unngå å få disse inn i egen besetning.

Det er viktig at alle som kommer på besøk i fjøset går inn via en smittesluse, som består av tydelig definert ren og uren sone. Helst ved et fast skille/en tett terskel som er minimum 20 cm høy. Det viktigste er å bytte fottøy og ta på overtrekksklær. Dette kan være engangsutstyr eller klær og sko som tilhører besetningen. God håndhygiene er også viktig.

Det er også anbefalt at alle på gården selv bruker smitteslusen. Da unngår man å ta med seg smitte fra gårdsplassen inn i fjøset. Du bør også passe på at servicefolk, dyrebilsjåfører og andre kun går inn i fjøset via smitteslusa.

Det er også lurt å ha en kurv eller lignende i smitteslusa som veterinær kan legge over eventuelt utstyr fra veterinærkofferten i for å ta med inn i fjøset. Da unngår man smitte via veterinærkofferten.

Du kan lese mer om dette på www.geno.no/smittevern.

Gratulasjonsplakater til nye fjøs

Kjenner du noen som nettopp har bygget nytt fjøs eller gjort store ombygginger i eksisterende fjøs? Da vil Geno gjerne høre fra deg slik at vi kan sende vedkommende en gratulasjonsplakat.

Opplysningene vi trenger for å lage plakaten er:

  • Navn på gården

  • Navn på eier(e)

  • Telefonnummer

  • Byggeår/år for ferdigstillelse av store ombygginger

Plakaten kan sendes direkte til eier, eller til rådgiver, inseminør eller produsentlaget for overrekkelse. En del produsentlag overrekker eksempelvis ut disse på produsentlagsmøter for å gjøre ekstra stas på dem som har bygget nytt fjøs.

Gratulasjonsplakater bestilles via skjema på Genos nettsider på www.geno.no/gratulasjonsplakat