Dyrevelferd
Kusignaler

Unngå varme måltider

Varmgang i fullfôrmiksen forringer fôrkvaliteten og reduserer ­smakelighet. Dette kan og bør forebygges i sommerhalvåret.

Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Dyra liker kalde måltider best, og ved varmgang i fôret vil dyra bruke lengre tid ved fôrbrettet og det totale fôropptaket reduseres. Det vil også være mer interessant å ­sortere fôr og kan føre til større holdvariasjoner.

Gjæring skaper varme

Blander som kobles til vannslange slik at du kan justere syretilsetning prosentvis. Foto: Harald Støyl

Når en blander fôr sammen til en fullfôrmiks eller grunnrasjon til mjølkekyr blandes det inn luft sammen med karbohydrater i form av kraftfôr eller restprodukter fra matindustrien. I sommerhalv­året, når utetemperaturen er godt oppe på pluss-sida, gir dette et godt grunnlag for gjæring i ­massen. Det skaper varme i fôret som ofte kjennes ved å ta fôret i nevene. Ved for eksempel en ­temperaturøkning på fem grader i fire tonn masse har en naturligvis et enormt energitap i tillegg til redusert smakelighet.

Tiltak mot varmgang

Brakett for festing av dusjhode. Foto: Harald Støyl.

Tilsetning av propionsyre i ­miksen hemmer varmgang. ­Produkter som GrasAAT TMR og Ensil ­Fullfôr inneholder mye ­propionsyre og er velegnet til dette formålet. Tilsett ca. 2,5 liter per tonn fôr. Hvis fôret er disponert for varmgang må doseringen økes. Bruk av ­effektive ensileringsmidler i innhøstinga reduserer risikoen for varmgang. Det er også en ­fordel at blanderen tømmes helt ­mellom hver blanding.

Ikke glem HMS

Ved tilsetning av syre i miksen er det viktig med tilstrekkelig med fuktighet i blandingen slik at syra fordeler seg i hele fôrmassen. ­Bildene viser et forslag til hvordan syretilsetning kan gjøres enkelt, rimelig og uten å bore hull i ­mikseren. I tillegg er det viktig å tenke HMS ved syrehåndtering. Her er det brukt en medisin­blander som kobles til vannslange eller rør, der du kan justere syre­tilsetning prosentvis. En enkel brakett gjør at du lett kan hekte på dusjhodet og ta det bort igjen før utfôring.

Med dusjhodet festet i en enkel brakett er det enkelt å hekte det på og ta det bort igjen før utfôring. Foto: Harald Støyl