Organisasjon

Bondens nærmeste

Geno har i 2019 jobbet med å bli mer kundeorientert, og har intervjuet både produsenter og inseminører.

Inger Husveg Lassen

Markedskonsulent i Geno

Både hos produsent, inseminør og avlsrådgiver er det ønsker om godt samsvar mellom avlsplan og innhold i dunken. Foto: Rasmus Lang-Ree

Geno har arbeidet med å bli mer kundeorientert for å kunne se behovene til kunden. Vi startet året med å intervjue produsenter, og her kom det ikke uventet fram at det var inseminøren som var bondens nærmeste.

Det som produsentene så som noe av de viktigste er at det må være samsvar med de oksene som står i avlsplanen og de som er i dunken til inseminøren.

Intervjuer med inseminører

Høsten 2019 var vi ute igjen, og nå var det bondens nærmeste vi skulle intervjue. Det vil si inseminører, som er veterinærer og seminteknikere. Vi valgte også å ta med avlsrådgivere siden de også er ute hos produsentene.

Samsvar avlsplan og dunk

Resultatet fra intervjuene viste at de største ønskene både hos ­produsent, inseminør og avlsrådgiver var:

  • Godt samsvar mellom avlsplan og innhold i dunken.

  • God oversikt over hva­ ­inseminøren har i dunken

  • Nok og riktig sæd

  • Oversiktlig. Lett for inseminøren å se hva han har i dunken.

Går videre med flere prosjekt:

  1. Gi meg det som står på avlsplanen
    Her utarbeides prognoser som ut fra avlsplan teller opp antall førstevalg per okse og beholder fram til nytt eliteokseutvalg kommer. Voss, Verdal, Tynset og Bremanger/Stadt er områd­ene som deltar i prøveprosjektet. Det vil aldri bli helt 100 ­prosent, men målet er at det skal bli betydelig bedre enn det er i dag.

  2. Gi oversikt over innholdet i min /inseminørens beholder
    Målet er at både kunde og inseminør på en enkel måte skal se hva som er i dunken. Dette har blitt enda viktigere med nye Geno avlsplan, som gir oversikt over hvilke okser som har produsert kjønnsseparert sæd og SpermVital-sæd. Du vil da kunne skreddersy ­avlsplan ved å ekskludere okser og/eller sædtyper som inseminøren ikke har i dunken.