Tema: Gras

Investering i godt grovfôr

Det er mange fordeler knyttet til bruk av ensileringsmiddel, og disse veier opp kostnaden for selve midlet.

Juni S. Karlsen

Rådgiver i NLR Østafjells

Resultater fra en studie ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) viser at mer av proteinet ble bevart i sin opprinnelige form ved tilsetting av ensileringsmiddel sammenlignet med uten. Foto: Solveig Goplen

I Norge har vi lang tradisjon i bruk av ensileringsmiddel, og med god grunn med varierende høsteforhold og høsteteknikker. Rundballer og plansilo er i dag dominerende lagringsmetoder. Dette betyr også at det aller meste av fôret fortørkes og har en høyere tørrstoffprosent enn direkte høstet gras.

Ulike utfordringer

Mange steder er det for vått gras som er utfordringen. Andre har hevdet at bare graset blir fortørket nok, er det helt greit å kutte ut ensileringsmiddel uten tanke på at mugg og gjærsopp kan lettere oppstå under tørre forhold.

Det finnes det flere produkter på markedet tilpasset ulike utfordringer. Det skjer mer under ensileringsprosessen enn det som kan sees og luktes, og flere positive virkninger gjør fortsatt ensileringsmiddel til et lønnsomt trinn av høstelinja. Ser vi på resultatet av Grovfôr 2020 utgjør ensileringsmiddel en liten del av den totale kostnaden på grovfôr. Kostnad per ku er liten sammenlignet med kraftfôrkostnaden i de fleste tilfeller.

Tabell. Regneeksempel som viser snitt økning i flere forsøk med bruk av ensileringsmiddel og utslaget det har på fortjenesten.

Proteinkvalitet

I ferskt gras er 75–90 prosent av nitrogen (N) bundet i protein. Ved høsting vil det alltid skje en nedbryting av proteinet i graset, men ved å begrense gjæringen kan vi redusere nedbrytingen. Fortørking er et av tiltakene som reduserer nedbryting av protein. Ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) er det gjort et forsøk der de har ­vurdert betydningen av ensileringsmiddel for denne nedbrytingen og effekten av nedbrutt protein for drøvtyggeren. Resultater fra studiet viser at mer av proteinet ble bevart i sin opprinnelige form ved tilsetting av ensileringsmiddel sammenlignet med uten.
I tillegg var mer protein tilgjengelig for vommikrobene og som "bypass" til tarm.

Tørrstofftap

I gras, uavhengig om det blir rundball eller silo, vil det foregå flere prosesser etter høsting. Ved å prøve å styre disse prosessene, både ønskede og uønskede, kan vi bevare mer av næringen til dyra. I 2015 ble det gjort et forsøk på å undersøke tørrstofftapet som følge av ensilering. Grovfôret hadde et tørrstoff på 32 prosent, og så mye som 35–40 prosent av tørrstoffet ble tapt i grovfôr uten tilsetning sammenlignet med fôr med ensileringsmiddel. Dette kan anslås å utgjøre 4–5 kg tørrstoff per rundball. Ved å bruke ensileringsmiddel vil det bety at du i de fleste tilfeller vil ha mer fôr å bruke, men tapet vil aldri være direkte synlig på gårdsnivå da næringsstoffene ender opp i CO2, varme og vann. God pakking og tetting er også selvfølgelig viktig for at gjæringen skal gå som ønsket. Ved uttak gis det ny tilførsel av oksygen til massen som øker faren for mugg og gjærsopp og dermed varmgang, spesielt om utetemperaturen også er høy. Begrense flaten som er i kontakt med luft, og bruk av riktig ensileringsmiddel er viktige hjelpemidler for å redusere tap av fôr. Et rent maursyrebasert produkt vil i dette tilfellet ikke være nok, i slike tilfeller er det andre syre- eller saltmidler som har bedre effekt.

Mer av proteinet ble bevart i sin opprinnelige form ved tilsetting av ensileringsmiddel

Økt fôropptak

Flere forsøk, både fra Norge og Finland, viser til resultater der ensileringsmiddel har positiv påvirkning på grovfôropptaket. Grovfôr med ensileringsmiddel har en god smakelighet da mye av sukkeret er bevart og det er en begrenset gjæring. Det er ønskelig med en god melkesyregjæring, men i moderat mengde. Dette er fordi store mengder gjæringsprodukter reduserer fôropptaket.

Kostnad og fortjeneste

I en sammenligning av flere studier ble det sett på gjennomsnittlig virkning av ensileringsmidler. Basert på flere studier kom det fram av ensileringsmiddel ga positivt utslag ved produksjon av melk og tilvekst. Kostnaden ved ensileringsmiddel var inntjent med mer melk, samt høyere fett- og

proteinprosent. Det ga mer på bunnlinjen totalt sett, slik at det ikke bare gikk null, men var en investering som ga lønnsomhet. I tillegg kommer de positive sidene som nevnt over, med en forsikring mot feilgjæring, mindre tørrstofftap, mer protein og sukker og økt fôropptak.

Positivt for protein og tørr­stoff, smakelighet og tilvekst

Alle forsøk peker i samme retning, bruk av ensileringsmiddel har gitt økt ytelse, økt tilvekst på dyr og redusert svinn av fôr. Ønsker man å forbedre resultatet i grovfôrproduksjonen er det ikke ensileringsmidlet man kutter ut for å spare noen kroner.

God planlegging og utførelse, lufttett pakking og tilsetning av ensileringsmiddel er viktig for å oppnå et best mulig grovfôr. En fôranalyse vil i tillegg gi et godt svar på om ensileringsprosessen har vært vellykket, og også bidra til å optimalisere fôringen. Et godt grovfôr skal kunne bidra til redusert bruk av kraftfôr.

Referanseliste kan fås hos forfatter.

Inndeling ensileringmidler

Ensileringsmiddel er ikke ensileringsmiddel!
Selv om flere produkter går under begrepet ensileringsmiddel betyr ikke det at de fungerer like optimalt under alle forhold. Vær bevisst på hvilket behov og utfordringer du har på ditt bruk og velg deretter produkt

 • Syrebaserte midler – senker pH umiddelbart.

  • Syremidler er hovedsakelig basert på maursyre. Maursyre gir alle bakterier en «kald dusj» og umiddelbar pH-senking

  • Plus-midler – inneholder mindre maursyre, men har i tillegg andre syrer som er effektive for å hindre mugg og gjærsopp.

 • Saltbaserte midler – Ødelegger miljøet for uønskede bakterier.

  • Når pH-senkningen starter i massen aktiveres virkestoffene i de saltbaserte midlene og gjør miljøet ugunstig for de uønskede bakteriene, samt tar knekken på sporer.

  • Spesielt egnet ved problemer med sporer i melk eller listeriose.

 • Bakterie-/ biologiske preparat – tilfører mer av ønsket bakterie

  • Tilfører mer av melkesyrebakterier, men bruker også av sukkeret i graset.
   Alle bakteriene konkurrerer om den samme næringen.

  • Ikke egnet om utfôringstiden er lang.