Dyrevelferd
Kusignaler

Er eteplassen god nok?

Kyr med naturlig eteatferd eter i en halvsirkel rundt seg. Både fôr­opptak og ytelse øker hvis eteplassen er optimal.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Her kan enkle tiltak forbedre eteplassen: Nakkebommen kan flyttes 20 cm lenger fram slik at kua kan gå fram til murkanten, og eteradiusen blir 20 cm større.

Hvis en studerer kyr på beite ser en naturlig eteatferd. Kyrne beiter i en halvsirkel i rundt seg og sorterer ut de mest næringsrike og smakelige vekst­ene. Så tar de et par skritt framover og gjentar prosessen.

Etefront og fôrbrett påvirker eteatferd

Inne i fjøset gjelder stort sett de samme prinsippene. Men utform­ingen av etefront og lengden på fôrbrettet varierer mye fra fjøs til fjøs. Bildet viser et fôrbrett som kan utbedres relativt enkelt. Den svarte kua står helt inntil nakkebommen, men har frambeina 20 cm bak murkanten. Hvis nakkebommen flyttes 20 cm lenger fram kan kua gå fram til murkanten, og eteradiusen blir 20 cm større. Altså en betydelig større halvsirkel å ete på. Dette vil øke grovfôropptaket og sørge for en høgere ytelse på en lågere andel kraftfôr. I tillegg vil det føre til at mindre fôr blir dratt inn på gangarealet. Murkanten på bildet er også overdimensjonert, og unødig bred. Den hadde gjort samme nytten om den var 10 cm smalere, og kyrne ville fått lettere tilgang til mer grovfôr.

Størrelse på eteplassen

Forskriften tillater tre dyr per eteplass, men i praksis viser det seg at fôropptaket øker hvis alle har mulighet til å ete samtidig. Grovfôropptaket er økende opp til 75 cm eteplass per ku i besetningen. Det er viktig å tenke på ved bygging eller ombygging. Kortere eteplass vil gi nedsatt ytelse og kortere livstidsproduksjon per ku. Det vil også gi dårligere fruktbarhet. Optimal eteplass vil i mange til­feller gi økte bygningskostnader, men dette må vurderes opp mot produksjonsgevinsten og dyrehelsen. Konsekvensen av å ikke ha ­optimal eteplass er at en må være ekstra nøye med grovfôrkvaliteten. Tidlig slått og god gjæringskvalitet vil gi kortere etetid per ku. Kutta fôr og fullfôr vil også redusere etetiden. Det vil også være enda viktigere å skyve inntil fôret flere ganger om dagen hvis en har begrenset eteplass.

God eteplass gir høgere livstidsproduksjon

God plass ved fôrbrettet vil først og fremst gi bedre forhold for lågtrangerte kyr og kyr med ­dårlige bein og klauver. Og dette er først og fremst årsaken til at en ser høgere livstidsproduksjon i fjøs med god eteplass. Godt ­grovfôropptak vil også som regel gi høgere fettinnhold i mjølka. Ta en tur med meterstokken i eget fjøs. Del lengden på fôrbrettet med antall kyr. Får du 50, 60 eller 70 cm? Kan du utnytte plassen bedre?