Organisasjon

Koronautbruddet har endret fokus

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

Våren symboliserer nytt liv og en svært travel periode for store deler av verdikjeden innenfor matproduksjon. Denne våren ble imidlertid noe helt annet enn vi kunne forutsett før koronautbruddet. En stor innsats legges ned i alle ledd for at norske forbrukere skal få levert sunn og god norskprodusert mat.

Fokus i samfunnet på påvirkes

Midt oppe i den krevende tiden er det interessant å observere hvordan fokus i samfunnet i Norge og globalt påvirkes. I ulike mediekanaler har vegansk mat og helseriktig mat tidligere dominert debatten, men begrepet kjøttskam er nå nærmest over natten erstattet av mer fokus på lokalprodusert mat og behovet for en økt selvforsyningsgrad. For verdiskapingen i Norge er dette en ­viktig dreining.

Mer globalt samarbeid

Globalt ser vi en utvikling både i retning av mer proteksjonisme og ivaretakelse av egne behov og interesser. Samtidig ser vi, også positive krefter i form av at vi hjelper hverandre landene imellom med ledige hender og kompetanse, og et globalt samarbeid for å utvikle medisiner og vaksine Globale utfordringer skal finne sine løsninger, og norske bedrifter har mye å bringe til bordet internasjonalt i form av bærekraftige løsninger og teknologi.

I Geno skal vi bidra med vår del til det totale kuttet på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030 i Landbrukets klimaplan. Foto: Lars Martin Bøe

Høye salgsmål for REDX

Geno har de senere årene investert i teknologi for å kunne tilby kjønnsseparert sæd; REDX. Vi ser nå at det globale markedet har en sterk dreining mot kjønnsseparert sæd og at interessen er voksende også i Norge. Vi har satt oss høye mål for veksten internasjonalt i 2020, og foreløpige resultater viser at vi er på rett vei.

Enda mer klimavennlig ku

I Geno avler vi for bedre liv, og ei ku med god helse og fruktbarhet er bra både for bondens økonomi, forbrukerens helse og for klimaet. Vi står nå overfor et viktig og ­krevende arbeid hvor vi skal bidra med å avle fram en enda mer ­klimavennlig ku. Gjennom landbrukets klimaplan skal Geno i et partnerskap med hele landbruksnæringen bidra med vår del av det totale kuttet på 5 millioner tonn CO2- ekvivalenter innen 2030. Skal vi lykkes med dette løftet er det viktig at vi får til en god samarbeids- og finansieringsmodell mellom det offentlige, ­akademia og næringen.

Brennende engasjement

Etter en måned i jobben for Geno er det en ting som kommer tydelig fram i møtet med kolleger, og det er et brennende engasjement for vårt oppdrag om å levere den mest bærekraftige kua til det beste for norske bønder og melke­produsenter verden over. For meg som leder er det menneskene i organisasjon som er selve bedriften, og sammen med resten av næringen skal vi bidra med det vi kan både nå og inn i en ny fremtid.