Fôr

Gjør en ­forskjell

Benytt arealer lengst unna gården til å dyrke sinkufôr.

Tekst og foto
Solveig Goplen

Tydelig merking av hva som er sinkufôr.

Når slåtten kommer er det lett å legge igjen «handlelista fra fjøset». Den opprinnelige planen blir raskt glemt i en heller travel hverdag. Været er alltid det største usikkerhets­momentet. Det gjelder å benytte godværet når det kommer. Da er det lett og slå alt arealet forløpende og glemme at i fjøset er det to grupper med dyr som trenger en helt annen kvalitet.

Trenger senere høstet fôr

Sinkyr og drektige kviger trenger fôr som er høstet etter 640 døgngrader i stedet for 500 – det vil si om lag 14 dager senere. Slikt fôr skal ha en energikonsentrasjon på 5.30-5.70 mj (0,75- 0,80). ­Graset må høstes minst ei uke etter skyting. Det er et helt annet fôr enn det som det gjerne jaktes på til mjølkeproduksjon, der mange vil ha en energikonsentrasjon på 6.50 mj (0,92). Det er når en aksene ligger klare og vi kan se et og annet strå som skyter.

Sinkufôr er ofte mangelvare, og det gjelder å løfte problemstillinga i forkant av sesongen. En annen problemstilling er at en ønsker et fôr som er gjødslet med lite kalium. Der er husdyrgjødsel fy, fy! I denne sammenhengen er det heller ikke gunstig med stort innslag av kløver. Derfor kan det være klokt å velge et areal som det ikke er så fristende å kjøre husdyrgjødsel på.

Fôringsrådgiver Sverre Wedum har utarbeidet et enkelt regneark Fôrbudsjett m/bestillingsliste fra fjøset. Nå utvikles Tine Produksjonsprognose som inneholder en del som går Fôrbestilling. Den tar utgangspunkt i din egen mjølkeprognose og dyreflyt på kort og lengre sikt. Den inneholder også en budsjettdel. Etterspør Tine Produksjonsprognose.

Gi sinkyrne tumleplass og grovt grovfôr etter appetitt

Sinkyne skal ut av mjølkekuavdelinga. I 6 uker skal de på ferie. De fleste moderne fjøs er planlagt med fleksibel størrelse på sinkuavdelinga og kan lett tilpasses antallet. Båsfjøsene er utfordrende, men jobb med å finne alternativer, eventuelt i annen husmasse på gården. De fleste vil ha stor effekt av å gi disse kyrne 6 uker med mosjon og annen fôring. Følgesjukdommene av manglende sinkumangement er uhyggelig mange. Mjølkefeber, tilbakeholdt etterbyrd, løpedreining og redusert fôropptak i starten av ny laktasjon.

De moderne driftsbygningene har som oftest egen sinkuavdeling i tillegg til mjølkekuavdelinga

Avsining er starten på neste laktasjon

Den moderne mjølkekua som står på godt produksjonsfôr kan være vanskelig å avsine. Kvæg skriver i nr. 5 i 2019 at mange nå opplever at kyr som skal avsines fortsatt mjølker 30 kg. Når trykket i juret øker vil kua oppleve smerte, og en kan legge merke til at slike kyr står fordi smerten blir verre når de prøver å legge seg. Spenekanalene blir også en åpen port for bakterier. Det er nødvendig å ta kua ut av avdelingen og sette den på et annet fôr og øke intervallet mellom mjølkingene for å få en skånsom avsining. Mjølkemengden må rett og slett reduseres før en kan slutte å mjølke kua.

I samme sak skriver Kvæg at når kua er avsint skal den flyttes til et annet miljø, og hver sinku trenger minst 10 kvadratmeter per ku.

Båsfjøsene – finnes det andre muligheter for oppstalling av sinkyr? Ellers må løsningen være å plassere dem i enden av fôrbrettet …

Hvor mye sinkufôr trengs?

Hver sinku trenger å fylle opp vomma daglig i seks uker, gjerne med 14–15 kg tørrstoff (ts). Hver sinku trenger om lag 600 kg ts per år med sinkufôr, altså om lag 2–3 rundballer med «tørt rund­ballefôr»). I tillegg trenger drektige kviger samme fôr­kvalitet. Hvis en regner denne kvaliteten i 5.5-6 måneder, så trenger hver drektig kvige nær 1 400 FEm med slikt fôr eller ca. 7 rundballer. Sinku og kviger som ikke får kraftfôr må få rett mengde med mineralnæring. I tillegg må proteinforsyninga følges opp.