Fôr

Bufferareal langt unna gården

Fonnaas i Rendalen kommune i Innlandet

Johan Grindflek

330 000 liter i kvote

9400 kg EKM

Aktuell for fokus på sinkufôr

 

 

Johan Grindflek i Rendalen i Innlandet leier at areal på 80 dekar som ligger 25 km unna gården. Arealet er et areal som fungerer som ei lita forsikring hvis fôrdyrkinga hjemme blir redusert på grunn av flom eller tørke. Noe av fôret som dyrkes på arealet brukes fortrinnsvis som sinkufôr/fôr til drektige kviger og resten selges. Johan tilstreber å la førsteslåtten stå til minst ei uke etter skyting. Arealet ligger i et område der det passer med 2,5 slåtter. Ved å utsette førsteslåtten på arealet så blir ikke det en problemstilling. Enga ligger gjerne 5–6 år før den pløyes om, og Johan sier at han kunne nok fått ut mer avling på arealet hvis han hadde drevet det mer intensivt. Nå blir arealet betraktet som en buffer. Det kjøres ikke husdyrgjødsel til arealet. Han venter på godvær, vil gjerne ha tørt fôr og pakker gjerne med 10 lag plast. Det er og brukt ensileringsmiddel, tidligere Grasaat pluss, men i fjor brukte han Kofasil Ultra.

Nytt fjøs med sinkuavdeling

For tre år siden bygde Johan nyfjøset, og dermed ble det både mjølkerobot, fokusavdeling, fullfôrblander og sinkuavdeling. Det gir en helt annen mulighet til å få til dyreflyten og fôre de ulike gruppene riktigere.

Da passer det godt å satse på intensiv drift av jorda nærmest gården med to slåtter og beiting til slutt. Johan forteller at han har prøvd seg med tre slåtter, men det blir for tøft for enga. Johan veksler på å bruke Spire surfôr vintersterk og Spire surfôr beite.

Frekvensen av mjølkefeber i besetningen er lav. Det mer moderne driftsopplegget med riktigere bruk av kraftfôr og ikke minst sinkuavdelinga og en egen miks ser ut til å fungere bra. Det som er mer utfordrende er jur. For mange gode kyr har sluppet midtbåndet og havnet på slakteriet. Johan syns det er ergerlig med slike uhell, spesielt når ikke kvota fylles helt.

Fokusavdeling sparer arbeid

Johan er svært fornøyd med at han kan ha nykalva kviger i fokusavdelingen. Det er så viktig å gi dem en god start. Fokusavdelingen gjør det enkelt å følge opp førstegangskalverne slik at de går ofte nok til mjølking. Det er en stor kalvingsbinge ved siden av. Derfor får alle, både både kyr og kviger, gå i fokusavdelinga før kalving.

Oppdaget et nytt sinkufôr i vinter

Sammen med fôringsrådgiveren oppdaget Johan at et fôrmiddel ­­som de forventet skulle fungere godt sammen med tidlig slått gras ikke ga respons. Det var gjenlegg med dekkvekst av havre som Johan mente han hadde høstet ved deigmodning. Det ble tatt en kjemisk analyse av fôret, og det viste seg at energinivået lå på 0,70 og stivelsesinnholdet nede på 12 prosent. Dermed ble fôret nedklasset til sinkumiksen. Fôringsrådgiveren har førøvrig beregnet at i denne besetningen er det behov for 230 bunter sinkufôr. Altså ikke et ubetydelig volum.

Johan Grindflek er fornøyd med et mer moderne driftsopplegg med egen sinkuavdeling. Foto privat