Avl

Genotyping og aktivitetsmåling av kviger – en smart kombinasjon

Med genotyping finner du de genetisk beste kvigene og med ­aktivitetsmåler sørger du for at de blir drektige.

Kristin Mengshoel

SenseHubansvarlig i Geno

kristin.mengshoel@geno.no

Vegard Urset

Nordisk sjef for aktivitetsmåling OS ID

Dyr som er genotypet får avlsverdier med bedre kvalitet og høyere sikkerhet. Genotyping gir derfor et solid grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning. Med aktivitetsmåler har man i tillegg et pålitelig hjelpemiddel som varsler brunst og angir det mest gunstige tidspunktet for inseminering. Foto: Eva Husaas.

Genotyping av hunndyr gir avlsverdier med bedre kvalitet og høyere sikkerhet. Kvigene er i gjennomsnitt de avlsmessig beste dyrene i besetningen, og dermed de viktigste å få testet. Neste steg er å få kalv i de gode kvigene med semin fra de riktige oksene. Da er aktivitetsmåling et godt verktøy.

Genotyping gir godt grunnlag for avlsplanlegging

Dyr som er genotypet (GS-merket) får sikrere avlsverdier, og GS-merking er derfor et godt grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning. Dessuten får man avdekket om slektskapet til far og eventuelt mor stemmer med det som er oppført i Kukontrollen. Genotyping har i tillegg stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste avlsemnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidas avlsdyr.

Det er mulig å få avlsverdier også på dyr som ikke er genotypet. Disse verdiene er imidlertid basert på gjennomsnittet av mor og far, og de er derfor mer usikre.

Ønsker du å genotype bare en andel av besetningen, anbefales det å velge kvigekalvene. Dette er potensielt de aller beste dyrene, og de bør derfor kombineres med de riktige eliteoksene for best resultat.

Mer usikkert med visuell brunstkontroll og gårdsokse

Mange produsenter bruker separate kvigebinger eller kvigefjøs som ikke besøkes ofte nok til at brunstkontrollen blir god nok. Slik risikerer man å bomme på riktig inseminasjonstidspunkt på lovende kviger, noe som kan gå ut over økonomien.

Får man ikke til inseminering, ­velger noen å bruke gårdsokse eller synkronisering. Imidlertid er en gårdsokse i gjennomsnitt 15 avlsverdipoeng dårligere enn en eliteokse i samlet avlsverdi. I tillegg vet man lite om hvilke egenskaper den enkelte gårdsokse nedarver. Dette vil mest sann­synlig gå utover kvaliteten på avkommene, og man går glipp av avlsdrahjelpen som veldokumenterte eliteokser gir. Ved bruk av gårdsokse mister man også verdien av den avlsmessige fremgangen.

Finn riktig inseminasjonstidspunkt med aktivitetsmåler

En aktivitetsmåler er et brukervennlig og sikkert hjelpemiddel som varsler brunst og angir det mest gunstige tidspunktet for inseminering. Ved normalt oppdrett bør kvigene være de dyrene i besetningen som er enklest å få drektige ved hjelp av aktivitets­måling.

Bestilling av GS-testing

Alle som er medlem i Kukontrollen kan bestille genotyping av NRF-hunndyr i besetningen på medlem.tine.no.