Avl

Genetiske analyser av nye egenskaper hos NRF

Avlsforsker i Geno, Karoline Bakke Wethal forsvarte 1. april sin doktorgrad med tittelen «Genetiske analyser av nye utmelkings, lynne og jurhelse-egenskaper hos Norsk Rødt Fe (NRF) med data fra automatiske melkesystemer».

Geno

Avlsforsker i Geno, Karoline Bakke Wethal forsvarte 1. april sin doktorgrad. F.v: Karoline Bakke Wethal og Elise Norberg, instituttleder ved IHA. Foto: Bjørg Heringstad

Doktorgraden er et NMBU-prosjekt, men med stor relevans for avlsarbeidet på NRF. Bjørg Heringstad, professor og avlsforsker i Geno, har vært hovedveileder og avls­forsker Morten Svendsen har vært biveileder.

Karoline har jobbet med utvikling av nye egenskaper fra AMS-data. Dette arbeidet er svært verdifullt for Geno. Spesielt med tanke på utvikling av nye egenskaper som kan benyttes i avls­arbeidet når data fra AMS blir tilgjengelig.

Dette var den første digitale ­disputasen NMBU har gjennomført. Dette fungerte veldig bra, når situasjonen er slik den er i dag med restriksjonene rundt Covid-19. Omtrent 50 personer deltok på disputasen via den digitale ­løsningen, inkludert de eksterne opponentene.

Karoline overbeviste med sin ­strålende innsats og forståelse av faget. Geno gratulerer med ­godkjent doktorgrad!