Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard

Årsmeldingen for 2019 er klar

Fristen for å bestille den trykte utgaven av Storfekjøttkontrollens årsmelding var 1.februar. Rakk du ikke å bestille den i tide? Send en epost til brukerstotte@animalia.no, vi sender ut så lenge vi har igjen på lager. Årsmeldinga kan også leses i sin helhet på Storfekjøttkontrollens nettsider via animalia.no

Klauvskjæring

Storfekjøttkontrollen tar nå imot data fra den nye Klauv­skjærer-appen. Dersom du har klauvskjærer som registrerer i denne appen slipper du nå å registrere klauvdata i Storfekjøttkontrollen, de blir automatisk overført til Storfekjøtt­kontrollen.

Som en følge av dette er også registreringsbildet i Storfekjøttkontrollen nytt. Du finner det på samme sted som før, under registrering -> klauvskjæring.

Ved registrering velger du først dato, individnummer og klauvskjærer. Du legger så inn eventuell diagnose og alvorlighetsgrad, samt behandling. Den største endringen er at du nå også kan angi hvilket bein registreringene gjelder, og du finner en liste med klauvskjærere slik at du kan angi “din” klauvskjærer. Dersom du skjærer selv skal du velge eier som klauvskjærer.

Foreløpig er det litt mangelfulle rapporter for klauvskjæring, men du finner klauvdata for hvert enkelt individ på individ­kortet, under fanen «klauvskjæring».

Tips: Besetningsbildet

Under «Besetning» i Storfekjøttkontrollen finner du en oversikt over dine dyr. Du kan selv velge hva slags informasjon denne oversikten skal vise. Øverst i bildet finner du “Velg rapport”, her du kan angi hva slags type informasjon du ønsker å se, for eksempel kalving eller helse. Alternativt kan du trykke på knappen “Velg kolonner til rapport” for å tilpasse etter egne ønsker. Til venstre for rapporten finner du også en søkefunksjon hvor du kan angi hvilke dyr som skal vises, du kan for eksempel velge å kun vise okser eller dyr født i 2018.

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i juni. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av mai. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.