Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Valgresultater fra Genos første digitale årsmøte

Du kan lese mer om årsmøtet på side 50. Her er resultatet fra valg under årsmøtet 2020:
Styreleder: Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg)
Nestleder til styret: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (ny som nestleder)

Styremedlemmer:

Elisabeth Gjems, 2450 Rena (gjenvalg, valgt for 1. år)

Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand (gjenvalg, valgt for 1. år)

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (gjenvalg, valgt for 2 år)

Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy (ny, valgt for 2 år)

Vararepresentanter til styret:

1. vara: Carl Einar Isachsen, 8197 Storselsøy (gjenvalg)

2. vara: Kari-Lise Breivik, 3159 Melsomvik (ny)

3. vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (ny)

Årsmøtets møteleder:

Nina Engelbrektson, 6823 Sandane (gjenvalg)

Årsmøtets varamøteleder:

Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål (ny)

Kontrollkomitè:

Leder: Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (ny som leder)

Medlem: Anders Røflo, 7670 Inderøy (ny)

Vararepresentanter kontrollkomitè:

1. vara: Margunn Nummedal, 2822 Bybrua (gjenvalg)

2. vara: Ole Henrik Rindli, 6364 Vistdal (ny)

Valgkomitè:

Leder: Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (gjenvalg som leder)

Nestleder: Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (ny som nestleder)

Medlem: Morten Mortensen, 8980 Vega (ny)

Vararepresentanter til valgkomitè:

1. vara: Kari Lauvdal, 4534 Marnardal (gjenvalg)

2. vara: Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide (ny)

3. vara: Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes (ny)

(Fra venstre) Styreleder Jan Ole Mellby, nestleder til styret Anne Margrethe Solheim Stormo og nytt styremedlem fra område midt, Vegard Nils Smenes.

Retting av ­avstamning ­etter geno­typing av NRF-dyr

Ved genotyping av dyr blir det automatisk testet for om far og mor som er oppgitt i Kukontrollen er riktige (avstamningskontroll). I tillegg beregnes genetisk slektskap til blant annet morfar. ­Dersom mor til kalven ikke er genotypet så vil det genetiske slektskapet til morfar ofte gi en indikasjon på om det kan være problemer på morssiden av ­stamtavla til dyret.

Det er mange årsaker til at ­slektskapet kan bli feil; feil-­insemineringer, skrivefeil ved innrapportering av insemineringen, forveksling av kalv ved innmelding i Kukontrollen, uttak av øreprøve fra feil dyr eller forveksling av ­øreprøver.

I de tilfellene hvor vi mener at årsaken til feilen kun er feil-­inseminering/registrering av feil okse ved innrapportering av ­inseminasjon, retter Geno far­skapet fortløpende i Kukontrollen. Selv om avstamningen er rettet i Kukontrollen, forsvinner ikke ­meldingen om «Feil Farskap» fra Geno avlsplan før etter neste ­avlsverdiberegning. Det kan derfor ta noe tid (avlsverdiberegningen kjøres i gjennomsnitt hver andre uke).

For hjelp til retting av avstamningsfeil som involverer både far og mor/morfar må produsenten sende in GS-nummeret (nummeret på det grønne øremerket) sammen med opprinnelses­nummeret på dyret til e-post: marte.holtsmark@geno.no.