Intervju

3 om sommermelk

Buskap har intervjuet tre bønder fra områder med lite sommermelk om hvordan melkekurva kan flates ut og hva de gjør på eget bruk.

Rasmus Lang-Ree

Omlegging til mer produksjon av sommermelk må la seg kombinere med beitekrav både for kyr og kviger. Foto: Rasmus Lang-Ree