Intervju

Bedre utnytting av fjøset

Ove Neteland driver melkeproduksjon i Gjerald Gard og Maskin sammen med kona Marianne Gjerald og sønnen Ole Einar Gjerald. De har ei kvote på 305 000 liter. Voss er et område med svært skjev melkekurve, men Ove sier de selv prøver å jevne ut produksjonen så mye som mulig.

– Vi må rette oss etter markedet. Det verste som kan skje er at vi får ei førsteside i VG en sommer om at Tine ikke klarer å dekke etterspørselen etter melk, slår Ove fast.

Ove Neteland mener melkebøndene ikke har noe annet valg enn å rette inn produksjonen etter behovet i markedet. Foto: Privat

Holde igjen noen kviger

Ove er opptatt av at med å spre kalvingene utnytter en fjøset bedre. Med konsentrert kalving blir det fullt i kalveavdelingen, og dette forskyver seg bare videre fra binge til binge. Dessuten gir jevnere melkekurve ei jevnere inntekt gjennom året.

For å få kviger med gunstig kalvingstidspunkt forteller Ove at de holder igjen noen kviger før de sendes på utmarksbeite. Ove forteller at de inseminerer fram til juli, og de sender ikke kviger på fjellet før de er drektighetsundersøkt.

Selv om de ikke har prøvd ennå synes Ove bruk av kjønnsseparert sæd kan være interessant og at det kan bidra til flere kviger som melker på sommeren.

Sterkere prisdifferensiering

Som produsentlagsleder har Ove god føling med stemningen i ­produsentmiljøet på Voss. Selv om det er flere som ønsker å vri om til mer sommermelk er det for få. Argumentene mot er kort sagt grovfôr, utmarksbeite og fritid. Derfor tror Ove det må til enda sterkere prisdifferensiering. Det kan få flere som siner av tidlig på våren til å produsere melk lenger ut på sommeren eller begynne å produsere igjen tidligere på ­høsten.

– Er du bonde må du jobbe, sier Ove.

Med melkerobot synes han at ikke det er noen stor byrde å opprettholde en viss produksjon. Marianne og Ove selger alle oksekalvene og merker at det er stort behov for kalv nå utover våren. Derfor kan jevnere fordelt kalving gjennom året ikke bare være fordel for produksjonen av melk men også tilbudet av kalv i markedet.