Fruktbarhet

Bruk REDX for mer sommermjølk

Fra 1. mai til 15. august har Geno kampanje på kjønnsseparert sæd (REDX). Prisen settes ned med 100 kr. I den samme perioden er prisen på embryo redusert med kr 500.

Hans Storlien

Avdelingsleder Marked Norge

Kampanjen har som mål å produsere gode avlsdyr med topplaktasjon i sommermånedene. Foto: Elisabeth Theodorsson.

Fra 1. mai ble det iverksatt en kampanje på kjønns­separert sæd (REDX) og embryo. Denne varer fram til 15. august. Målet med kampanjen er tredelt.

  1. Stimulere til at det fødes kalver og helst kvigekalver av god kvalitet som i neste omgang kan være bidragsytere til økt andel sommermjølk

  2. Bedre lønnsomhet med bruk av kjønns­separert sæd på de beste dyra i kombinasjon med embryo på de dårligste dyra

  3. Redusere lager og ­dermed svinn på kjønnsseparerte doser og embryo

Bidrag til mer sommermjølk

Ideen til kampanjen kom fra Geno-tillitsvalgte i høstmøtene om å koble Geno-produkt opp mot arbeidet for økt mjølkeproduksjon i sommer­månedene. Det vil i framtida være en stor fordel å ha flere kviger til å kalve inn i måneder som vil gi stor andel sommermjølk. Målgruppa er derfor ikke de som har høstkalving (de er allerede ferdig med insemineringen), men besetninger med vårkalving i dag og kvigeoppdrettere. Med dagens avlsplan kan vi planlegge gode kombinasjoner med alle okser det er produsert kjønnsseparert sæd på.

God økonomi i bruk av kjønnsseparert sæd

Flere beregninger viser at det er en stor økonomisk fordel å benytte kjønnsseparert sæd på de gode dyrene å kombinere dette med embryo, kjøttfe eller NRF kjøttpluss på de dårligste dyrene. Dekningsbidraget per årsku kan øke opp mot 2 500 kroner.

Planlegg gode kombinasjoner

Med dagens avlsplan kan vi planlegge gode kombinasjoner med alle okser det er produsert kjønnsseparert sæd på. Derfor kan vi utnytte tidligere eliteokser som ligger på sentralt lager i Geno eller i inseminørens beholdere på en god måte. Målet er å tømme dunkene for denne lagervaren.

Prisen settes ned med kr. 100,- per dose. Alle dosene er produsert etter nytt regime som sikrer god kvalitet på alle dosene som tilbys.

Alle embryoene er planlagt slik at de skal være optimale på egenskaps­nivå med stor spennvidde i okser og genetikk. Det er høye avlsverdier på mange av disse kombinasjonene. Det anbefales å gå inn i Geno sin produktkatalog under fanen embryo. Der vil dere finne oversikt over aktuelle embryo per embryoveterinær.

Få tatt GS-test

Avlsrådgiverne vil være behjelpelig med å planlegge hvilke dyr man bør benytte dette tilbudet på. Ta også gjerne kontakt enten med inseminør eller embryoveterinær for å få oversikt over hva som er tilgjengelig av kjønns­separerte doser og embryo. Det er veldig smart å bestille GS-test på aktuelle dyr så fort som mulig for å sikre enda bedre utnyttelse av kjønnsseparert sæd og embryo.

Prisreduksjon embryo

Parallelt med kampanjen på REDX. I den samme perioden er prisen på embryo redusert med kr 500. Ved å legge inn gode embryokombinasjoner på dårlige kyr kan du få kvigekalv med gode for­utsetninger til å bli ei god melkeku.