Intervju

Konsentrert kalving gir dårligere slakteoppgjør

Skjev fordeling av kalvingene gjennom året gir ujevn tilførsel av slakt og økte kostnader for Nortura. Til syvende og sist er det bonden som får regninga.

Rasmus Lang-Ree

Alle kostnadsposter Nortura drar på seg havner til slutt hos bonden. Jevnere tilførsel av slakt gjennom året vil gi netto for leverandørene, slår Jan Erik Fløtre fast.

– Sett fra bondens sin side gir det dårlig økonomi når skjev tilgang på slakt fører til at Notura må fryse inn varer på lager i stedet for ferskvareproduksjon.

Det sier Byrkjelobonden Jan Erik Fløtre som sitter i konsernstyret i Nortura på tredje året. Han driver melkeproduksjon i Fløtre samdrift som har ei melkekvote på 300 000 liter. I tillegg har de ammeku og storfekjøttproduksjon på innkjøpt kalv.

Med jevnere slaktetilførsel hadde andelen ferskvareproduksjon gått opp og det gir bedre økonomi enn å fryse for lagring. Både en ­jevnere fordeling av kalvingene gjennom året og bortfall av telledatoene vil bidra til å gi bonden et bedre slakteoppgjør. Derfor er ikke sommermelkproblematikken noe som bare berører melkemarkedet og Tine.

Priskurven på kjøtt

Jan Erik forklarer at topp-prisen på slakt er fra slutten av april og i tre måneder framover. Toppprisen er ut juni, litt lavere pris i juli, august og september og så går den ned igjen til telledato 1. oktober Generelt trenger Nortura større tilførsler av slakt første halvår. Fram mot telledatoen 1. mars er det liten tilgang, og prisen kan ikke settes opp rett etter telledato for å unngå for store volum som meldes inn på en gang. Priskurven er derfor lagt høyest i mai og juni. Det betyr at flere kalvinger fra desember til april vil være ­gunstig hvis vi forutsetter framfôringstid på 15–16 måneder. Kalv­inger i månedene desember til august er alle måneder som ­kommer ut i pluss for sommermelk (se figur side 24).

– Det er fire kroner i forskjell på topp og bunn av priskurva. Det er 1200 kroner ekstra det for et slakt på 300 kg, sier Jan Erik.

Han synes mange kunne være flinkere til å legge en fôrplan for å styre mot et gunstig leveringstidspunkt i forhold til prisløya Konsentrert høstkalving gir også mangel på kalv om våren/sommer. Det gjør det vanskelig for dem som kjøper kalv for framfôring å utnytte priskurva på kjøtt.

Fjern telledatoene

Styremedlemmet i Nortura er krystallklar på at telledatoene må vekk, og dette er spilt inn fra ­Nortura til jordbruksoppgjøret.Teleldatoene skaper ujevn til­førsel, og Jan Erik kan ikke skjønne annet enn at vi for storfe vil klare oss fint uten.

– Vi kan bruke Husdyregistret og la støtten løpe fra den dagen ­kalvingen er registrert, er hans enkle oppskrift.

Vi er avhengig av markedet

Jan Erik mener utnytting av utmarksressursene er svært viktige for landbruket, og at det er en utfordring med hensyn til jevnere melkekurve. Men han mener alle kan strekke seg noe. Selv synes han jevn produksjon er en fordel både for utnytting av melkeroboten og hele logistikken i drifta.

– Vi er avhengig av markedet, og må bare innrette produksjonen etter etterspørselen i markedet, avslutter Jan Erik.