Forskjellig
Fremtiden jager oss

– På tide med nye verktøy

Framover blir de digitale løsningene våre viktigste kommunikasjonsplattformer i rådgivingen, og nå er det viktig at Tinerådgiverne og bøndene blir gode sammen.

Jørgen Langaunet

Salgssjef Tine Rådgiving

Teams og andre digitale verktøy kan også være en sosial arena for bønder. Her kan de møtes, diskutere, prate om fjøs, dyr og stell. Foto: iStockphoto

Endring og endringsledelse er blitt en del av hverdagen for mange av oss, og nødvendigheten med å ta kjappe og nødvendige endringsvalg er viktig. For tiden driver rådgiverne med utstrakt bruk av digitale rådgiving. Vi gjennomfører årssamlinger, produsentlagsmøter, fjøsmøter og fagdager via verktøyet Teams. Dette fungerer godt som en erstatning for fysiske fjøsmøter og andre møteformer. Her kan vi bruke webkamera, dele skjermer, sku av/på mikrofoner, egne chat-felt til diskusjon/spørsmål og så videre.

Vi blir satt på prøve

I en utfordrende tid for landet, blir bøndene nå «endelig» sett som en kritisk samfunnsaktør for at landet skal gå rundt. Tine Rådgiving er en viktig sparringpartner for mange bønder. Vi blir nå satt på prøve når vi ikke får møte bonden og dyra fysisk og må avlyse møter og fjøsrunder på gården. Dette for å unngå smitte og spredning av korona.

De digitale løsningene blir da våre viktigste kommunikasjonsplatt­former fremover, og her er det ­viktig at Tine-rådgiverne og ­bøndene blir gode sammen. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi ­kommunisere, og hvordan kan vi samarbeide for å fortsette med å optimalisere melkeproduksjonen i Norge? Dette er store spørsmål.

Viktig med god struktur i nettmøtene

Rådgiverne begynner allerede å få erfaring med slike nettmøter, som gjør at vi kan komme med en del anbefalinger. Det er ingen hemmelighet at det er vanskeligere å holde konsentrasjonen på slike møter, så vær bevisst på å unngå det som kan betraktes som støy og forstyrrelser rundt deg. Erfaringene viser også at forberedelser fra begge parter blir viktig for at slike møter skal bli så effektive som mulig. Det anbefales også å avtale timebruken på møtet, samt alltid avslutte alltid med en «åpen post» for å diskutere andre temaer enn hva som sto på agendaen. Desto bedre agenda, mindre støy, bedre internettlinje og gode kamera/mikrofon-muligheter, desto bedre blir møtene er vår erfaring.

Mange verktøy og muligheter

Bonden kan bruke telefonen som kamera, og «ta med» rådgiveren som sitter på kontoret inn i fjøset via PC-skjermen. Dette gir rådgivingen en ny og spennende dimensjon.

Det som også er viktig å huske på er at Teams og andre digitale verktøy, kan være en sosial arena for bønder. Her kan de møtes, diskutere, prate om fjøs, dyr og stell. Her finnes det mange muligheter, som for eksempel Skype, Messenger, FaceTime, Lync også videre. Mulighetene er mange hvis man tør å prøve. Det er viktig at bonden tar vare på det sosiale livet rundt seg i hverdagen også.

Slik får du hjelp til å starte

Trenger du hjelp til opplæring av digitale kommunikasjonsplatt­former – søk hjelp til din nærmeste rådgiver. Det står også mye informasjon om dette på medlem.tine.no

Norge har kanskje verdens mest digitale bønder, og står sammen men landbrukssamvirket godt rustet til å utnytte de nye digitale kommunikasjonsplattformene.

Selv om dette kan virke utfordrende nå, så se positivt på det. Vi får alle en bratt læringskurve, vi kutter kjøringen, reduserer utslipp og sparer kostnader. Men det er jo ingen hemmelighet at vi mister mye av det sosiale aspektet og den gode fjøsrunden, så vi kommer til å fortsette med rådgivermøter på gården også fremover.

Momenter for et godt digitalt møte:

  • Gode forberedelser fra begge parter

  • Tydelig og klar agenda

  • God struktur

  • God internettlinje

  • Kamera

  • Mikrofon

PS: Det anbefales å ta pauser i ­lengre møter.