Fruktbarhet

Bruk av kjønnsseparert sæd

REDXTM er prosessert på en annen måte enn konvensjonell sæd, og derfor er det en del råd om bruk av slik sæd som det er viktig blir fulgt hvis resultatet skal bli bra.

Halldor Felde Berg

Veterinær i Geno

REDXTM bør bare brukes på dyr som viser god brunst og har god frukt­­barhet. Her ser vi Geno-veterinær Vilde Kvale som inseminerer. Foto: Jens Haugen.

Som eneste aktør i semin-markedet, produserer Geno kjønnsseparert sæd, REDXTM, fra NRF-rasen. Produksjonen foregår hoved­sakelig på Genos oksestasjon på Store Ree. Kjønnssorteringen innebærer at sædceller som gir kukalv sorteres for seg, fortynnes og fylles på strå til inseminering. Det er vist at sorteringsprosessen innebærer en belastning på sædcellene og kan resultere i en nedsatt drektighetsprosent for kjønnsseparert sæd sammen­lignet med konvensjonell sæd. Av den grunn, benyttes kun sæd fra NRF-okser med høy ­sædkvalitet til produksjon av REDXTM. Geno tilbyr derfor kjønnsseparert sæd fra et begrenset utvalg av genomisk selekterte okser som er gode på fruktbarhet. I Genos oksekatalog finnes det en oversikt over hvilke okser som er valgt til produksjon av kjønns­separert sæd.

Tilgjengelighet i beholder

Inseminører med stor etter­spørsel etter REDXTM får dette utdelt i beholder. I de områdene som ikke får utlevert slik sæd, kan de som ønsker det etterspørre dette hos inseminøren og få utdelt noen doser fra sædruta. Ved ønske om spesifikke okser som ikke er tilgjengelig i inseminørens beholder, må disse spesialbestilles. Det gjøres på vanlig måte via oksekatalogen på web og man må betale et ekspedisjonsgebyr.

Hvilke dyr bør jeg bruke kjønnsseparert sæd på?

Gode rutiner for brunstkontroll er en forutsetning for å lykkes med bruk av kjønnsseparert sæd. Ved bruk av slik sæd, er det viktig å velge ut riktige dyr for å oppnå best mulig resultat.

Vi anbefaler å bruke kjønns­separert sæd på

  • dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet

  • dyr med høy avlsverdi basert på genomisk seleksjon

  • antatt gode kviger som viser tydelig brunst ettersom de ofte gir bedre resultat enn kyr

Det er hensiktsmessig å bruke REDXTM i forbindelse med kvotekjøp og oppbygging av besetningen. Bruk av kjønnsseparert sæd øker muligheten for god tilgang på kviger av høy kvalitet. Det kan også åpne for å bruke mer kjøttfesæd eller sæd fra NRF kjøttpluss­okser på dyr med lav avls­verdi.

Hvilke dyr bør jeg ikke bruke kjønnsseparert sæd på?

Vi anbefaler ikke å bruke kjønnsseparert sæd:

  • på høytytende kyr med nedsatt fruktbarhet

  • ved inseminering tidlig etter ­kalving

  • på dyr som ikke viser god brunst eller har dårlig fruktbarhet

  • på synkroniserte (hormon­behandlede) dyr

Insemineringstidspunkt

Tidspunktet for inseminering vil ha betydning for drektighetsresultatet ved bruk av REDX™, fordi levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. Det er viktig at man ikke inseminerer for tidlig i brunsten og at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet.

God tilrettelegging for rask inseminering

Det er viktig å inseminere REDXTM raskt etter tining for å unngå en redusering av antall levedyktige sædceller som følge av nedkjøling av sæden. Et temperaturfall i sæden kan unngås ved hensiktsmessig tilrettelegging for den som skal inseminere.

Dette innebærer

  • praktisk tilretteleggelse for å ­ivareta godt smittevern og ­effektiv logistikk gjennom ­smittesluser

  • kortest mulig tid fra montering av sædstrået til insemineringsstart

  • sikker fiksering av dyr ved bruk av fanghekk for å begrense dyrenes mulighet for bevegelse under inseminering

Kjønnsseparert sæd fra andre raser

Vi tilbyr også kjønnsseparert sæd fra andre raser enn NRF. Denne sæden må spesialbestilles via Genos oksekatalog.