Tema: Fjøsbygg og i-mek

Det bobler i gjødselkjelleren

33-årige Jørgen Slettmo i Balsfjord i Troms var nesten ferdig med fjøsbygget til 11,1 millioner da han begynte å gruble på om han skulle endre hele opplegget med gjødselhåndteringa.

Tekst og foto
Terje Olsen

Frilansjournalist

terje.olsen@merennhjerne.no

«Gammelgård» i Balsfjord kommune i Troms

  • Sara Madelen og Jørgen Slettmo 33

  • Aron Johan (7), Iver Nikolai (2)

  • Disponerer 1 300 dekar hvorav 320 er eid

  • Kvote på 421 000 hvorav 300 00 er eid

  • Avdrått på vel 8 000 kg–planlagt 15 500 kg

  • Kapasitet for 42–48 melkende kyr

Aktuell for investering i opplegg for luftinnblåsing i gjødsla

Fjøset er 998 kvadratmeter og har plass til 53 årskyr.

– Bygget stod der! Det var bare kort tid til dyra skulle slippes inn på det nye fjøsgulvet. Da kom jeg på nytt tilbake til en artikkel jeg hadde lest om å legge rør på hele kjellergulvet og blåse luft inn i gjødsla. På det tidspunktet var kjelleren helt ferdig og jeg hadde støpt tre store sluser til det tradisjonelle traktordrevne røre-opplegget.

Men der og da kastet Jørgen Slettmo rundt på planene.

– Jeg ombestemte meg! Dristig, ja vel, men vi fikk det til. Løsningen kosta 310 000 kroner ekstra, men i det lange løp er det lønnsomt. Ca. 20 norske fjøs har dette systemet. Det kalles Dairypower Slurry Aeration. Det er Fjøssystemer A/S som har levert. De gutta brukte bare noen få dager på å montere hele systemet nede i kjelleren.

Mange meter rør og 234 dyser lager mønster på betongen før gjødsla kommer.

Systemet er utviklet i Irland

Her i Norge er det vanlig med mekanisk røring i gjødsla. Det gir møkkskorpe og større muligheter for skadelig gassutvikling. Og ikke minst mye arbeid med det tekniske utstyret hver gang kjelleren skal røres.

Det irske systemet tilfører gjødsla luft gjennom dysene. Det er sinnrikt bygget opp. 24 slanger går ut fra rotasjonsventilen og fordeler luft ut i det godt planlagte nett­verket av rør og 234 dyser på ­kjellergulvet. Dette gjør at hver eneste kvadratmeter er dekket. Rotasjonsventilen styrer lufta ut i slangene og sørger for at alle deler av kjelleren tilføres luft ­seksjonsvis og i forhåndsdefinerte intervaller.

– Jeg har rundballepresse med 23 kniver. Graset blir aldri lengre enn 5 cm. Det hindrer dyra og dra gras inn på spaltegulvet, sier Jørgen Slettmo.

Sparer traktor og arbeid

Jørgen Slettmo er oppriktig glad han valgte denne løsningen.

– Arbeidsmessig er dette lettere for meg. Jeg slipper teknisk røreutstyr jeg må flytte rundt fjøset. Jeg hadde konstruert tre store betongsluser til dette formålet. Jeg slipper å dra på utstyret fra sluse til sluse, og jeg slipper å ha en traktor gående i to dager på hver en «rørerunde».

– Det er nesten for bra til å være sant, sier Jørgen. Jeg beregner strømkostnader på 1 460 kroner pr. år til kompressoren. Jeg slipper å binde opp en traktor som bruke 146 liter diesel for hver rørerunde. Det blir mindre utslipp, lavere kostnader og bedre gjødsel, sier Jørgen.

Kjetil Olsen i Fjøssystemer for­teller at det er gjennomført en rekke forsøk i Irland som viser raskere gjenvekst med gjødsel som er luftmikset. Ifølge han har forsøkene i Irland også vist at gjødsla har økt innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer.

Kompressoren og rotasjonsventilen til gjødselhåndteringen er montert på fjøsveggen ute. 24 slanger går derfra ned i gjødselkjelleren.

Skorpefri gjødsel

Programmeringen sikrer en bobleeffekt i gjødselmassen som er opprørt til enhver tid. Det betyr at alle gjødsellass har samme ­konsistens og samme innhold av næringsstoffer.

– Når jeg kjører gjødsel er jeg ­veldig nøye på spredningen, sier Jørgen. – jeg hater å få lyse trekanter. Det betyr ujevn spredning og at de trekantene gir lavere resultat.

Langs veggen er det innredet fem ungdyrbinger. Dyra flyttes nedover rekka etter alder.

Absolutt rent vann

Slettmo har også leasingavtale med Anolytech. Systemet renser alt vann som benyttes i fjøset. Systemet renser vannet for bakterier. Slettmo ser at drikkekarene nå er blanke og fine til enhver tid. Han trenger ikke rengjøre dem annenhver dag for «film». Det vil også påvirke bakteriebeleggene i alle rør.

– Jeg har synkende bakterietall på «tanklappen» og det er mitt håp at kyrne også drikker mer vann fordi det er godt og helt rent. Jeg håper det slår ut på avdråtten! sier Slettmo. Leasingavtalen innebærer at leverandøren har all ­oppfølging.

Styringsenheten holder orden på lufttrykk og intervaller.

Fra 6 til 45 melkekyr

Jørgen overtok etter sin far Per Arne og mor Rita. De to leide 6 kyr inn i sitt nye båsfjøs i 1983 og produserte den gang 70–80 000 liter. Da Jørgen overtok var årsproduksjonen på 121 500 liter.

Bonden, lastebilsjåføren, landbruksmekanikeren og tobarnspappaen sto overfor et valg om å drive i gammelfjøset eller bygge nytt.

– Vi har fått svært god hjelp i denne prosessen. Solfrid Pedersen i Tine jobbet sammen med oss for å kartlegge vårt ressursgrunnlag og potensial. Fjøssystemers Christoffer Skavhaug tegnet fjøset. Vi hadde et grundig samarbeid for å finne ut hvordan dyreflyten og teknologien skulle passe sammen med HMS og driftsøkonomi. Nå har vi fem ­binger langs den ene siden av ­fôrbrettet. Det er plass til sju dyr i hver av dem. De yngste kalvene har den første og deretter flyttes de fra binge til binge nedover rekka til de er voksen nok til å gå inn i melkeproduksjonen. Roboten, kraftfôrautomaten og kubørsten er sentralt plassert. De nyfødte kalvene har sine små båser ved siden av de to sykebingene/kalvingsbingene og til sist har vi to binger for spedkalvene. Gammelfjøset skal vi nytte til kjøttproduksjon.

– Ann Turi Ursin er rådgiveren som jevnlig følger med roboten. Hun har kalibrert den på besetninga og kan når som helst gå inn å justere kraftfôr og melking for hvert dyr fra sitt kontor i Harstad. Det gir god trygghet å ha slike flinke folk bak seg, sier Jørgen.

Investeringen

11,1 millioner (pluss 300 000 kroner for gjødselanlegget)

Tilskudd 3,75 millioner fra Innovasjon Norge (pluss 160 000 til gjødselanlegget)

Tilskudd eierskifte for ny eier under 35 år: 750 000 kroner

Balsfjord kommune: 50 000 kroner til kvotekjøp

Resten lån Innovasjon Norge og Sparebank 1 Nord-Norge, egenkapital og egeninnsats

Totalentreprise

Fjøset er bygget i veggelementer fra BindalLaft og Steinar Myre i Skogn har levert fjøset som totalentreprise. Elektroinstallasjon og rørarbeid kjøpt lokalt. Fjøset er 998 kvadratmeter standard fjøsbygg med spalteplank og full gjødselkjeller.

Rundballene blir kjørt inn på fôrbrettet og ristet løs med en minitraktor uten rundballeriver. Graset høstes med rundballepresse som har 23 kniver. Derfor blir graslengden bare 5 cm lang og det er ikke behov for river. Jørgen sier det er en kjempefordel med det korte graset at dyra ikke drar noe inn på spaltegulvet. Det letter også rengjøringa for skraperoboten.

Klargjort for bandutlegger

Fjøset er bygd og gjort klart til å fôre med overliggende bandut­legger fra en fullfôrblander i enden av fjøset. Det er 13 ledlys i husdyrrommet. Med vanlig lys er 40 lyspunkt normalt i så store rom. Det er også installert «rødt» nattlys med ei hovedlampe og ei rekke langs midten av fjøset. Nattlyset står på fra 21.30 til 05.30 da det dimmes opp. Det gjør at jeg ikke trenger skru av og på lyset om det er nødvendig å gjøre noe arbeid eller gå på ­kontrollrunde midt på natta, sier Jørgen.