Avl

10 på topp i GS

Det er stor interesse for genotyping av NRF-hunndyr og hittil har nesten 60 000 prøver blitt bestilt av produsenter. Til sammen er over 104 000 dyr i NRF-populasjonen genotypet per mai 2020.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

To ganger i løpet av året ­presenteres en liste med 10 på topp i GS hunndyr. Forrige liste ble publisert i Buskap nummer 8 i desember i fjor. Nå presenterer vi på ny en oppdatert liste med de ti dyrene som har oppnådd høyest GS-verdi per mai 2020. Dette er altså de ti beste av totalt 71 585 hunndyr som er genotypet som embryoemner gjennom Geno eller via GS-prøver bestilt av produsent.

Avlsverdiene oppdateres hver andre uke

Avlsverdiene oppdateres ved hver avlsverdiberegning, som er ca. hver andre uke. Det betyr at 10 på topp i GS kan forandres ganske fort når det kommer til nye dyr hver andre uke. Likevel opplever vi stor interesse og engasjement rundt lista, og det er ekstra stas å ha en av topp 10 kandidatene i fjøset.

Nr. 8 på topp 10 lista er en kvigekalv som nylig ankom Store Ree og vil produsere NRF-embryo. Hun heter 80165 Bergit og starter embryoproduksjon i juli.

Genotyping hjelper deg med å ta rette valg

Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. Det er lettere å drive avlsplanlegging når du har oversikt over dyrets styrker og svakheter, slik at den mest egna oksen blir valgt til hvert enkelt dyr i besetningen. Avlsverdien kalven blir tildelt når den blir født er kun et gjennomsnitt av mor og far. Når kalven blir genotypet vil du få vite kalvens GS avlsverdi og indekser for alle egenskaper. Det vil si at avlsverdien kan avvike en del og være både betydelig høyere eller lavere enn foreldremiddelet som er tildelt ved fødsel. Ved å genotype kalven vil du sikre at du tar rette valg. Ender kalven på en høy avlsverdi i forhold til foreldre­gjennomsnittet, så vil det være en god kandidat å satse videre på. Ved å inseminere med REDX™ vil du sikre at du får en kvigekalv som kan føre den gode genetikk­en videre i besetningen. Bikker avlsverdien andre veien, slik at genotypingen avslører at kalven har vært uheldig og har svake indekser på flere viktige egen­skaper, vil det være mer aktuelt å legge inn NRF-embryo eller ­inseminere med kjøttfe. Dette fordi det kanskje ikke er ønskelig å føre denne genetikken videre i en ny kvigekalv.

De ti beste av totalt 71 585 hunndyr som pr. mai er genotypet som embryoemner gjennom Geno eller via GS-prøver bestilt av produsent.

Opprinnelsesnr

Født

Far

Morfar

Avlsverdi

Hornstatus

Oppdretter

112403140161

01.04.2019

11921 Krovoll

11078 Gopollen

48,06

HH

Timpelen Ku

103211741060

21.09.2018

11862 Melby

11078 Gopollen

47,36

KK

Kvs-Lyngdal AS

503702850772

02.03.2018

11284 Skretting

11078 Gopollen

46,67

HH

Åker Samdrift DA

157604900613

08.09.2017

11308 Hofstad

10462 Sørmarka

45,64

HH

John Olav Romundset

250343200687

15.02.2020

11975 Reinaamo

11209 Korsen

45,55

KH

Liv Inger H. og Olav Jogeir Borgen

150210452787

19.07.2018

11862 Melby

11033 Reitan 2

44,2

KK

Jorunn Gunnerød og Erling Tistel

250061700616

21.02.2020

11975 Reinaamo

11060 Nymoen

44,11

HH

Sven-Erik Veidahl

154822971296

28.04.2019

11914 Herikstad

11312 Horn

43,8

KH

Jan Tore Berget, Nåværende: Geno SA

505409380698

13.08.2019

11921 Krovoll

11690 Roen

43,79

HH

Jan-Arve Rosvold

171822141070

16.10.2017

11813 Boerset

11582 Stroplan

43,5

KH

Johan F. Myran

Genotype-informasjon i Geno avlsplan

Fordelene ved genotyping av hunndyr kommer spesielt til uttrykk i Geno avlsplan der all informasjon fra genotypingen blir inkludert. Slik vil dyr som er genotypet få oksealternativer som ­matcher med dyrets styrker og svakheter. Det genomiske slektskapet gir en sterk innavlskontroll og programmet vil nekte nære slektninger å komme opp som oksealternativer.

I tillegg vil Geno avlsplan forhindre uheldige kombinasjoner. Ved genotyping vil du få vite bærer­status av de genetiske defektene BTA12 (også kjent som Fruktbarhetsdelesjonen) og AH1. Disse defektene kommer kun til uttrykk om både mor og far er bærer av samme gen. Geno avlsplan vil nekte to bærere å bli kombinert og du vil dermed unngå de negative effektene av BTA12 og AH1 i din besetning. Videre vil Geno ­avlsplan unngå kombinasjoner som vil kunne medføre kalvingsvansker. Okser som gir store ­kalver vil eksempelvis ikke bli brukt som oksealternativ på små kviger.