Forskjellig

Mo og Øyrane vgs vant Husdyrtreff

I år var det to besvarelser som lå veldig jevnt i toppsjiktet for melkeproduksjon, men til slutt var det Sigbjørn Norddal, Tomas Igelkjøn Åsnes, Ruben Flatjord Kjøsnes og Lars Magne Nygård Eldevik fra Mo og Øyrane videregående skole som stakk av med seieren.

Eva Husaas

Ansvarlig web og sosiale medier i Geno

Vinnerne av Husdyrtreff fra Mo og Øyrane vgs: (fra venstre) Ole Johnny F. Solberg, Lars Magne Nygård Eldevik, Tomas Igelkjøn Åsnes, Sigbjørn Norddal, Ruben Flatjord Kjøsnes. Foto er tatt av Elisabeth Vintermyr

Tradisjon tro bestod årets oppgave av en del der ­elevene skulle analysere et bruk på bakgrunn av årsutskrift fra Kukontrollen, avlsarbeid og avlstiltak samt en del om samvirke. I tillegg ble de i år utfordret på dyrevelferd i dag og i fremtiden.

Vinnerne leverte en ryddig og jevnt over god besvarelse som utmerket seg spesielt på den første oppgaven, der de blant annet hadde med gode, grundige regneeksempler. De trakk også fram mange gode punkter rundt NRF-kua og klima.

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82